Danske småbørnsfamilier ønsker en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv. Det er konklusionen på en dansk undersøgelse om arbejdsvaner, hvor cirka halvdelen af danskere med små børn tilkendegiver, at de ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv. Det viser en ny undersøgelse fra Regus.

84% af danskere med børn i alderen 0-5 år arbejder dagligt fra en fast kontorplads. Samtidig ønsker 46% at arbejde mere fleksibelt og væk fra deres vante arbejdsplads. Det viser en ny undersøgelse, som Regus har foretaget blandt 1011 repræsentative danskere i beskæftigelse.

Foto: ABW

Ønsket blandt børnefamilier om at kunne arbejde mere fleksibelt overrasker ikke Patrik Ölvebäck, Country Manager hos Regus, der er globale leverandør af fleksible arbejdspladser.

“Det kan være svært for forældre til små børn at få privat- og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed. Fleksible arbejdspladser tilbyder dem at udføre deres arbejde uden at skulle være nødsagede til at tage hele vejen ind til deres faste kontorplads eller sidde derhjemme, hvor de hurtigt kan blive distraherede. Danmark oplever en vækst i fleksible arbejdspladser, og det betyder, at børnefamilier i stigende grad har adgang til forskellige arbejdsmuligheder. Det kan være med til at forbedre balancen mellem arbejds- og privatliv”, siger han.

Fleksible arbejdstider og mindre transporttid.
Muligheden for at skippe transporten er en af de fordele, som forældre til børn fra 0-5 år ser ved at benytte fleksible kontorpladser. 24% af de adspurgte forældre til småbørn mener, at de kan forkorte deres transporttid ved at benytte fleksible kontorpladser. Derudover viser undersøgelsen, at fordele som fleksible arbejdstider (22%) og mindre administration (22%) vægtes højt blandt forældrene.

“Det høje tempo i det moderne arbejdsliv kan gøre det svært for småbørnsfamilier at skabe en harmonisk work/life balance. Fleksible arbejdspladser tilbyder forældre en løsning ved bl.a. at skære ned på transporttid og tilbyde fleksible arbejdstider med mindre administration, som muliggør en fleksibel tidsplan. Vi oplever, at flere og flere danske forældre udtrykker en interesse i et fleksibelt arbejdsliv, og jeg forudser, at arbejdsgivere i Danmark fremadrettet skal forberede sig på det behov”, tilføjer Patrik Ölvebäck.

Undersøgelsen viser, at også de danske småbørnsforældre spår et mere fleksibelt arbejdsliv. 29% af dem forudser, at flere vil arbejde fra fleksible kontorpladser, og at flere ønsker et større fokus på privatlivet (42%).

Læs mere her.