Den netop indgåede aftale om ydelser indebærer blandt andet, at det vil blive mindre kompliceret at arbejde få timer sideløbende med, at man modtager kontanthjælp. Det er positivt, for det er vigtigt at holde den enkelte tæt på arbejdsmarkedet, lyder det fra Dansk Erhverv.

Foto ABW

Et flertal bestående af regeringen, SF, RV, EL, KD og Alternativet har indgået en aftale om en ændring af kontanthjælpssystemet. Aftalen indebærer, at det såkaldte kontanthjælpsloft afskaffes til fordel for en indkomsttrappe.

”I aftalen ligger også et ekstra månedligt fribeløb, hvilket gør det mere attraktivt for denne gruppe at tage småjobs. Her er det vigtigt at huske på, at det er bedre at arbejde bare enkelte timer om ugen i forhold til slet ikke at arbejde. Al erfaring viser, at jo længere en ledig er helt væk fra arbejdsmarkedet, jo sværere er det at komme tilbage igen. På den baggrund er det positivt, at aftalen indeholder dette element, og at det desuden bliver mere gennemskueligt for den enkelte, hvad vedkommende får ud af arbejde,” siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv.

Aftalen indebærer desuden en afklaringsret, som gælder, hvis man har været på kontanthjælp i to år.

”Afklaringsretten giver den enkelte en løbende årlig genvurdering og ret til at søge om ressourceforløb og fleksjob på det foreliggende grundlag. Man kan godt forestille sig, at denne her ret vil få den konsekvens, at vi kommer til at se mange flere ende på en varig passiv forsørgelsesydelse og dermed aldrig vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. Det er bestemt ikke positivt ” siger Peter Halkjær.

Der skal skaffes mere arbejdskraft
Aftalen giver et positivt arbejdsudbud på cirka 300 fuldtidspersoner og koster en halv milliard kroner. Spørgsmålet er, om det er en klog disponering, at bruge endnu flere penge på passive offentlig forsørgelsesydelser, end det allerede er tilfældet, i en tid, hvor andre store samfundsudfordringer står i kø for at blive løst.

”Det er klart, at vi som erhvervsorganisation i en tid med historisk høj beskæftigelse, ja, der er faktisk en kæmpe mangel på arbejdskraft, havde håbet på en aftale, som var mere ambitiøs i forhold til at skaffe flere hænder og hoveder til virksomhederne. Det er det ikke blevet til, og vi opfordrer Folketinget til straks at gå i gang med forhandlinger, der skal sikre et øget arbejdsudbud. Desuden kan vi også konstatere, at finansieringen ikke er helt på plads. Dele af finansieringen bliver fundet ved at afskaffe boligstøtten for forældrekøb, mens resten skal findes i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger. Her er det vigtigt, at pengene bliver fundet steder, som ikke er til skade for dansk erhvervsliv,” siger Peter Halkjær.

Kilde.