Nu bliver cykler, der ikke er parkeret i et cykelstativ i Frederiksberg bymidte, fjernet og sat ned i kælderen under Frederiksberg Gymnasium. Indsatsen skal skabe bedre plads i bymidten, meddeler Frederiksberg Kommune.

Mange cyklister på Frederiksberg stiller cyklerne uden for de opstillede stativer, og det giver udfordringer i bymidten. Derfor sætter Frederiksberg Kommune nu gang i et forsøg, der skal skabe bedre plads på gangarealerne.

Fra uge 25 og et halvt år frem fjerner kommunen cykler, der er stillet uden for stativerne inden for en afmærket zone, og sætter dem ned i cykelkælderen under gymnasiet, hvor ejeren kan hente dem. Indsatsen er et forsøg, der er godkendt af Vejdirektoratet.

Zonen omfatter Solbjerg Plads og Frederiksberg metroforplads. Der bliver skiltet om forsøget ved alle indgange til området. Derudover opsættes der informationstavler i zonen. Der er 1154 cykel p-pladser inden for zonen og 2083 umiddelbart udenfor.

Læs mere her

Foto: JTL