DST skriver bl.a. dette i sin pressemeddelelse om  døde i DK i 1. kvt.

Befolkningens udvikling 1. kvt. 2020

Første kvartal 2020 har vist 2 pct. færre døde end første kvartal 2019 og 4 pct. færre end gennemsnittet for de forudgående fem år (2015-2019). I løbet af et år er der relativt store udsving i antallet af døde, og første kvartal tegner sig generelt for en lidt større andel af de døde end de øvrige kvartaler; gennemsnitligt 27,3 pct. i perioden 2015-2019. Dette udsving tilskrives ofte “vinter-sygdomme” som influenza og lungebetændelse. Endnu er det for tidligt at sige om mønstret er anderledes i 2020, men den milde vinter kan tænkes at spille ind på det lave antal døde i første kvartal 2020. Set henover kvartalets måneder er der også mindre udsving fra år til år.

Døde i 1. kvt. opgjort på månedsbasisKilde: www.statistikbanken.dk/bev3a.

Ændring i antal døde i anden halvdel af marts 2020

Normal publiceres antal døde pr. uge og dag kun årligt, men eftersom der er særlig interesse for hurtigere indikatorer for samfundsudviklingen under COVID-19, udgiver Danmarks Statistik for tiden antal døde ugentligt i den eksperimentelle statistik – med forbehold for senere korrektioner på tallene.

Baseret på disse foreløbige tal skiller anden halvdel af marts i 2020 – fra uge 12 og frem – sig ud fra tidligere år, idet antallet af døde oftest begynder at falde på dette tidspunkt af året, mens antallet af døde i 2020 stiger over det gennemsnitlige niveau fra perioden 2015-2019. Hvorvidt der er tale om en generel forsinkelse af det lave antal af døde gennem første kvartal eller en påvirkning fra COVID-19, er ikke muligt at afgøre i disse tal, men der er dog et påfaldende sammenfald med COVID-19 nedlukningen som fandt sted i slutningen af uge 11.

Døde opgjort på ugebasisKilde: www.statistikbanken.dk/dodc2.

Også geografiske forskelle i fordelingen af antal døde

Betragtes den geografiske fordeling i antallet af døde i perioden 16.-31. marts 2020 i forhold til fordelingen af det gennemsnitlige antal døde i samme periode 2015-2019, ses markante geografiske forskelle mellem landsdelene. Fem landsdele har en højere andel af de døde i 2020, mens fem har en lavere. Kun Bornholms andel er uforandret. Vestjylland og Københavns Omegn tegner sig i 2020 for hhv. 8,7 pct. og 10,6 pct. (mod 7,6 pct. og 9,4 pct. i 2015-2019) af landets samlede antal døde, mens Vest- og Sydsjælland tegner sig for 11,7 pct. i 2020 mod 13,2 pct. i perioden 2015-2019.

Landsdelenes andel af døde i anden halvdel af marts 2020 sat i forhold til gennemsnittet i perioden 2015-2019.Kilde: www.statistikbanken.dk/dodc1.