Hver dag publiceres dagens nøgletal for COVID-19 på Statens Serum Instituts dashboardet. Nøgletallene viser de nationale ændringer siden seneste opdatering og det samlede antal, siden den 27. januar 2020.

Det gælder for:
– prøver
– førstegangstestede personer
– bekræftede tilfælde
– dødsfald (inden for 30 dage efter prøvetagningsdatoen)
– nye indlæggelser (antal personer som har været indlagt på et tidspunkt i COVID-19 forløbet)
– overstået infektion (baseret på en algoritme).

Derudover vises indikatorer for hospitalskapaciteten gennem data over ændring i antal COVID-19-relaterede indlæggelser siden seneste opdatering, samt det samlede antal COVID-19-relaterede indlæggelser (antal senge optaget på dages dato), heraf også antallet af senge optaget ifm COVID-19 på intensiv afdeling og antallet af senge optaget ifm. COVID-19 på intensiv afdeling i respirator.

Klik dig videre her for dagens tal.