Regeringen har meldt en række vidtgående initiativer ud for at bekæmpe spredningen af Coronavirus. Det får betydning for dig og den service Frederiksberg Kommune vil levere i den kommende tid. Det oplyses i den senest pressemeddelse.

Skoler.
Skolerne er lukket fra og med mandag den 16. marts. Lukningen varer foreløbig frem til og med fredag den 27. marts. Du opfordres til allerede nu at holde dine børn hjemme, hvis det er muligt. Der vil blive arrangeret nødpasning for børn til og med 6. klasse, så alle de forældre, der skal på arbejde for at sikre fortsat drift af kritiske funktioner og holde samfundet i gang, kan komme til det. Alle opfordres til kun at bruge nødpasning, hvis der ikke er andre muligheder. Du vil modtage information fra dine børns skole via Aula. Har du spørgsmål til dit barns skolegang, så skal du rette dem direkte til skolen.

Daginstitutioner.
Daginstitutionerne er lukket fra og med mandag den 16. marts. Lukningen varer foreløbigt frem til og med fredag den 27. marts. Du opfordres til allerede nu at holde dine børn hjemme, hvis det er muligt. Der vil blive etableret nødpasning. De opfordrer til, at du kun benytter denne nødpasning, hvis det er strengt nødvendigt. Du vil modtage information fra dine børns daginstitution via Infoba. Har du spørgsmål til nødpasningen, så skal du kontakte dit barns daginstitution.

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje.
Du vil fortsat få hjemmehjælp og hjemmesygepleje, hvis du er visiteret til det, men der kan ske ændringer i serviceniveauet i den kommende tid. Har du spørgsmål om hjemmehjælp kan du kontakte din hjemmeplejeleverandør eller visitationen på telefon 3821 5020.

Plejecentre.
For at beskytte beboere og medarbejdere på plejecentrene vil muligheden for besøg fra både gæster og pårørende være yderst begrænset. Lokale caféer og aktivitetscentre på plejecentrene vil samtidig være lukket foreløbig frem til påske. Der vil i samme periode være lukket for rundvisninger Du kan holde dig orienteret på de enkelte plejecentres hjemmesider. Du finder en oversigt over plejecentrene på http://boligtilaeldre.frederiksberg.dk

Jobcentre.
Jobcentret er lukket for fysisk fremmøde. Ledige skal ikke møde op til samtaler og aktivering. Du vil fortsat modtage ydelser, og det vil også fortsat være muligt at melde sig ledig. Har du spørgsmål, skal du kontakte jobcentret på telefon: 3821 5700.

Borgerservice.
Borgerservice er lukket for fysisk fremmøde fra fredag den 13. marts. I stedet kan du benytte Borgerservices selvbetjeningsløsninger, ringe eller skrive. Benyt selvbetjeningsløsningerne på frederiksberg.dk eller kontakt Borgerservice på telefon 3821 2121.

Afhentning af affald.
Du får fortsat hentet det kritiske affald, som er restaffald og madaffald, de næste 14 dage. Men de har grundet situationen udvidet perioden, hvor de henter affald til klokken 5.00-20.00, så de kan arbejde i skiftehold.

De henter ikke genanvendeligt affald de næste 14 dage. Det betyder, at de ikke henter papir, pap, plast, metal, haveaffald, storskrald eller farligt affald de næste 14 dage. de leverer heller ikke madaffaldsposer eller beholdere. Prøv at aflevere så lidt affald som muligt. Gem det i hjemmet, til der er plads i affaldsbeholderen igen. Der er uddybende information på deres hjemmeside www.frederiksberg.dk/affald

Kulturtilbud og arrangementer.
Sportshaller, svømmehaller, biblioteker, museer, og kulturhuse med videre er lukkede. Alle indendørs arrangementer og borgermøder er aflyst. Find nærmere information på de enkelte institutioners hjemmesider.

Husk du kan følge myndighedernes råd på www.coronasmitte.dk.