Coronavirus vendte op og ned på alting i 2020, også i Beredskabsstyrelsen. Antallet af indsatstimer blev over fire gange så stort som de foregående år. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: JTL

Beredskabsstyrelsen er sat i verden for at træde til, når kriser, ulykker og katastrofer rammer, og der var i dén grad bud efter styrelsens kompetencer, da coronavirus ramte sidste år. 2020 blev det travleste år i Beredskabsstyrelsens historie. Styrelsen leverede i alt 230.000 indsatstimer. Det er mere end fire gange så mange som i henholdsvis 2018 og 2019.

Indsatstimerne er udført af værnepligtige, konstabler, sergenter, officerer og frivillige. Det er første gang, at Beredskabsstyrelsen har oprustet med kontraktansatte konstabler, der for de flestes vedkommende blev rekrutteret blandt hjemsendte værnepligtige.

Opgaverne talte blandt andet etablering og bemanding af testcentre, bemanding og udvikling af myndighedernes fælles coronahotline og støtte til fødevaremyndighedernes indsats mod coronasmitte fra mink.

Oven i de 230.000 indsatstimer kommer blandt andet forberedelse og logistik i forbindelse med indsatserne, krisestyringsindsatsen i den Nationale Operative Stab (NOST), de lokale beredskabsstabe og internt i Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen var sidste år på 17 internationale missioner, hvilket er ekstraordinært mange sammenlignet med tidligere år. Også internationalt var flere indsatser relateret til coronavirus.

På myndighedsområdet foretog styrelsen ændringer i bekendtgørelsen om brandfarlige og brændbare væsker for at imødekomme håndteringen af håndsprit, etablerede en officersskole, arbejdede på at udvikle det samlede redningsberedskab i tæt samarbejde med de kommunale redningsberedskaber og meget andet.

Læs mere i Beredskabsstyrelsens årsrapport 2020 på Forsvarsministeriets hjemmeside.