På et cirka 130 m langt stykke foran Frederiksberg Slot planlægger Frederiksberg Kommune at omdanne vejen med det formål at binde Søndermarken og Frederiksberg Have bedre sammen. Med projektforslaget lægges der tillige op til, at Frederiksberg Slot får en mere fremtrædende plads og dermed kommer mere til sin ret. Med projektet er det også målet at dæmpe hastigheden på den del af Roskildevej, og dermed gøre det mere trygt og sikkert at krydse vejen.

Projektet indebærer, at der centralt, foran slottet, anlægges en cirkulær plads, belagt med nordisk granit i varme farver. På vejstykkerne op til den cirkulære plads, belægges kørebanen med brosten, også af nordisk oprindelse, for dermed at dæmpe trafikken. Den cirkulære plads skal være det sted, hvor man som fodgænger krydser vejen mellem Søndermarken og slottet/Frederiksberg Have.

Det vil under anlægsperioden være nødvendigt at lukke Roskildevej helt for biltrafik, i kortere eller længere tid. Dog vil både cyklister og fodgængere kunne passere i hele anlægsperioden.

Det er besluttet at høre borgerne om projektforslaget, og Frederiksberg Kommune vil derfor gerne høre din mening senest den 14. januar 2022. Alle svar vil indgå i den endelige politiske behandling af forslaget, der forventes at ske i januar/februar 2022.

Læs mere på høringsportalen her:

https://blivhoert.frederiksberg.dk/hearing/anlaeg-af-byrum-paa-frederiksberg-bakke

Foto: ABW