Pressefoto

De to buslinjer 142 og 145 kører på el fra 27. juni. CO2-udledningen i de fire kommuner, som linje 142 kører i, mindskes med 300 tons CO2 årligt. Linje 145 kører kun i Ballerup Kommune. De nye grønne el-linjer er et skridt på vejen mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 – heraf mindst halvdelen på el. Med øget grøn omstilling bidrager Ballerup, Glostrup, Rødovre, Københavns Kommune og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

“Når de nye elbusser på linje 142 ruller ud på vejene, betyder det mindre støj og møg i gadebilledet i blandt andet Vanløse. Det er samtidig endnu et skridt i vores omlægning af alle byens busser til elbusser, der hverken larmer eller sviner, senest i 2025. Det er afgørende for at vi får et grønnere København med renere luft,” siger Københavns overborgmester Lars Weiss (S).

“Vi har i 2020 fastlagt et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med Ballerup, København, Glostrup og Rødovre kommuner nu sender om, at klimamål og ambitioner er vigtigt for vores kollektive transport”, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen