Hvis du er interesseret i at vide mere om det konkrete indhold i budget 2023, kan du se det budgetforlig, som kommunalbestyrelsen vedtog på frederiksberg.dk/budget2023. Her kan det endelige budget også ses fra den 29. november.