Ny undersøgelse bekræfter tilbagegangen i børns cykling, og viser, at forældrenes uddannelse, indkomst og adfærd har stor betydning for, hvor meget børn cykler. Vicedirektør i Cyklistforbundet, Jane Kofod, kalder det forstemmende, at der også i forhold til cykling er ulighed i sundhed.

Foto ABW

Blandt forældre med lang, videregående uddannelse cykler cirka hver 3. barn, 33 procent, sjældent eller aldrig til skole. Blandt forældre med en kortere erhvervsuddannelse er det flere – knap halvdelen eller 49 procent – der sjældent eller aldrig cykler til skole. Det er 16 procentpoint flere, der ikke cykler.

Den samme tendens gælder, når man ser på indkomsten. Hvis forældrene tjener under 300.000 kroner, er det næsten to tredjedele af børnene (63 %), der sjældent eller aldrig cykler til skole. Tjener forældrene over 800.000 kroner er det kun godt en tredjedel eller 36 procent af børnene, som sjældent eller aldrig cykler til skole. Undersøgelsen viser også, at hvis forældrene cykler, er der langt større chance for, at børnene cykler.

Tallene stammer fra en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Cyklistforbundet og Alle Børn Cykler Alliancen, der er et samarbejde mellem Cyklistforbundet, Novo Nordisk, Jyske Bank og en række samarbejdspartnere herunder kommuner og regioner for at få flere børn til at cykle.

Ørige hovedresultater fra undersøgelsen Børns Cykelvaner

  • Undersøgelsen viser, at cykling stadig er den mest udbredte måde for børn at komme i skole på. Næsten fire ud af ti svarer, at deres barn primært cykler i skole, mens en ud af 10 bliver kørt til skole.
  • De fleste cykler ikke til deres fritidsaktiviteter. Der er sket et fald i andelen af børn, der cykler til deres fritidsaktiviteter
  • Langt de fleste børn (0.-6. klasse) cykler ifølge deres forældre godt nok til at kunne cykle til skole, hvis de ledsages. Men der er færre i dette års undersøgelse, der svarer, at de i høj grad eller meget høj grad oplever, at barnets cykelfærdigheder er gode nok til at cykle med ledsagelse, nemlig 69 %, sammenlignet med andelen i 2014-undersøgelsen, som var 76 %
  • Afstanden er den væsentligste grund til ikke at cykle –både til skole og fritidsaktiviteter
  • Hver femte forældre oplever, at deres barn gerne vil cykle mere i hverdagen
  • De fleste forældre (51 %) vil gerne have at deres børn cykler i hverdagen.
  • Afstanden er den væsentligste grund til ikke at cykle både til skole og fritidsaktiviteter. Andelen, der angiver, at det skyldes, at der er for lang vej til skole, er steget fra 18% i 2014 til 26% i 2022. Men afstanden til skolen er den samme i 2022 som i 2014
  • Der ses en klar sammenhæng mellem forældrenes cykeladfærd, og hvor ofte deres børn cykler; Blandt forældre, der cykler 5 dage om ugen, er det således 38% af børnene, der cykler til skole 5 dage om ugen, hvilket er markant over gennemsnittet på 23 %.
  • Forældres baggrund har stor betydning for deres børns cykeladfærd

Se hele undersøgelsen her

Ulighed i sundhed
I undersøgelsen har over 1000 forældre svaret på spørgsmål om deres barns cykelvaner, og den viser i lighed med andre undersøgelser, at det går den forkerte vej med børns cykling.

Siden 2014 er der både sket et fald i fald i antallet af børn, der cykler til skole, og fire ud af ti forældre svarer, at deres børn slet ikke har cyklet den seneste måned.

Vicedirektør i Cyklistforbundet, Jane Kofod, kalder det forstemmende, at det ikke bare går tilbage med børns cykling, men at der også i forhold til cykling er ulighed i sundhed.

”Det styrker børns sundhed og trivsel, når de cykler til skole og fritidsaktiviteter i stedet for at blive kørt. Undersøgelsen bekræfter os i, at der er stort behov for en ekstra indsats for at få flere børn op på cyklen. Undersøgelsen viser også, at forældrenes uddannelse, indkomst og adfærd har kæmpe betydning for, om barnet cykler,” siger Jane Kofod og fortsætter:

”Det er vigtig viden, som vi kan bruge til at målrette arbejdet med børnecykelfremme. Samtidig må vi ikke glemme behovet for flere sikre skoleveje, så forældrene er trygge ved at sende deres børn afsted på cykel til skole. Vores skolekampagne, Alle Børn Cykler, som mange tusinde elever er med i efteråret, hjælper noget. Men der er også behov for, at staten og kommunerne har fokus på at få flere børn til at cykle,” siger Jane Kofod.

Find hele undersøgelsen her.

At vende udviklingen, så cyklen igen bliver det naturlige transportmiddel i hverdagen for vores børn og unge, kommer ikke af sig selv.
Ny pris til Danmarks mest inspirerende lærer
Alle Børn Cykler Alliancen ønsker at vende udviklingen og gøre cyklen til en naturlig del af en barndom for alle børn i Danmark. Derfor har alliancen i år præmiere på en ny cykelpris, Alle Børn Cykler Prisen. Den bliver i efteråret uddelt til Danmarks mest inspirerende ’cykel-lærer’: Prisen går til en lærer, der bakker særlig stærkt op om, at eleverne skal cykle.

Både skolens ledelse, kolleger, forældre og elever kan nominere kandidater til prisen. Præmien er ud over æren en el-cykel til 20.000 kroner.

Læs mere om prisen her.

Alle Børn Cykler Alliancen og Cyklistforbundet er desuden på vej et online inspirationskatalog. Kataloget skal med viden, anbefalinger og inspiration støtte skoler, lærere og forældre i at få flere børn til at cykle mere.

– At vende udviklingen, så cyklen igen bliver det naturlige transportmiddel i hverdagen for vores børn og unge, kommer ikke af sig selv. Det kræver en bred indsats, hvor både politikere, organisationer, skoler og forældre har et ansvar og en rolle at spille, siger Jane Kofod.

Kilde.