Det har stor betydning både for den enkelte og for familien, hvis et barn mistrives pga. overvægt. Derfor får børn, der har erfaring med overvægt og deres pårørende mulighed for at dele deres erfaringer med politikerne i Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Det oplyses i nedenstående pressemeddelelse.

Foto: ABW

Har du lyst til at dele dine erfaringer og gode ideer til, hvordan vi finder nye løsninger på, hvordan regionen kan bidrage til det forebyggende arbejde, så børn og unge får et godt liv og undgår, at deres overvægt udvikler sig til svær overvægt. Så kom og vær med. Sådan lyder opfordringen fra et nyt opgaveudvalg, der skal arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme – med særligt fokus på børn med overvægt. Formand er Karin Friis Bach (B) og næstformand er Susanne Due Kristensen (S).

“Alt for mange børn og unge er overvægtige og/eller trives dårligt mentalt. Vi vil meget gerne tale med børn og unge, der lever med overvægt, eller har levet med overvægt, og med de voksne, der er omkring dem. Ved at inddrage borgerne i det politiske arbejde håber vi at få et mere nuanceret billede af, hvor vi kan gøre det bedre i sundhedsvæsenet. Samtidig giver det os et rum, hvor vi sammen med borgere og kommunerne har tid og plads til at tænke nyt og anderlederes. Det tror jeg styrker kvaliteten af de politiske beslutninger og kan være med til at skabe mere sammenhæng og relevans i sundhedsvæsenet.” siger formand for opgaveudvalget Karin Friis Bach (B)

Borgerne inddrages i politikudvikling
Opgaveudvalget kommer til at bestå af tre politikere fra Region Hovedstaden, to politikere fra kommunerne samt 12 borgere. “Det har stor betydning både for den enkelte og for familien, hvis et barn mistrives pga. overvægt. Derfor får børn, der lever med overvægt eller har levet med overvægt samt pårørende nu mulighed for at give deres erfaringer videre til politikerne i Region Hovedstaden og kommuner,” siger Susanne Due (S).

Politikerne hører meget gerne fra borgere, der kan se sig selv i en af følgende beskrivelser:

  • Unge, der lever med overvægt (15 – 18 år) eller levede med overvægt i barndommen, men ikke længere gør det (15 – 18 år). Eller deres pårørende
  • Unge voksne, der levede med overvægt i barndommen eller teenageårene, og som enten ikke gør det længere eller stadig lever med det (18 – 25 år). Eller deres pårørende
  • Personer, der har patienterfaringer med behandling af overvægt i sundhedsvæsenet, og unge voksne med risiko for at udvikle diabetes-2 (18 – 30 år)
  • Personer, der i deres fritidsliv er engageret i at skabe tilbud til børn og unge, der lever med overvægt
  • Derudover skal man være bosiddende i en af følgende kommuner:  Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal

Udvalget vil tilstræbe en bred repræsentation af borgere i udvalget, og alle opfordres til deltage uanset etnicitet, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Fakta om opgaveudvalg

Region Hovedstaden har nedsat fire opgaveudvalg. De to første blev afholdt i efteråret 2019-sommeren 2020 og de to øvrige afholdes i foråret 2021. De to opgaveudvalg, som afholdes i 2021, afslutter deres arbejde inden sommerferien 2021 og skal præsentere sine anbefalinger på et regionsrådsmøde i juni 2021.

Overordnede fokusområder for opgaveudvalgene:

  • Børn og unge som patienter
  • Mennesker med psykisk sygdom og misbrug
  • Gravide og fødende
  • Forebyggelse og sundhedsfremme

 Hvert opgaveudvalg består af 15 medlemmer: 3 regionspolitikere (heraf 1 udvalgsformand og 1 -næstformand), 2 kommunalpolitikere, 12 borgere.