Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, og nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte. Sådan lyder meldingen på Folkekirken.dk https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/biskopper-konfirmationer-boer-udskydes

Konfirmationer udskydes, foto: ABW

Biskopperne arbejder i disse dage tæt sammen med Kirkeministeriet og provsterne for at klargøre den alvorlige situation. For at vise hensyn over for syge og udsatte beder de om, at alle ansatte og brugere af kirken følger nogle generelle retningslinjer.

Konfirmandundervisningen er aflyst landet over. Efter konfirmationsanordningens § 19 kan biskopperne under særlige omstændigheder, som i denne situationen, tillade afvigelser fra de almindelige krav for konfirmandundervisningen. Det betyder i praksis, at de enkelte præster skal vurdere og planlægge resten af undervisningen som fjernundervisning. De kan også holde kontakt med deres konfirmander – for eksempel gennem Skype, videosamtaler på Messenger eller med nyhedsbreve.

Biskopperne understreger samtidig, at kirkerne er helt lukkede. Det er altså ikke muligt at komme ind og tænde lys eller lignende. Begravelser finder sted under andre former. Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.