Frederiksberg Bibliotekers filial på Danasvej lukker alligevel ikke ved udgangen af marts, sådan som det ellers var planlagt. Nu skal det i stedet undersøges, om lokalerne kan udvikles til et brugerdrevet medborgerhus, muligvis med en kommerciel aktør ombord.

Brugerne af biblioteket på Danasvej beholder deres filial i hvert fald året ud. Det besluttede magistraten i Frederiksberg Kommune på et møde mandag.

Biblioteket fortsætter uændret resten af 2023, og imens vil politikerne have undersøgt, om lokalerne kan udvikles til medborgerhus i samarbejde med brugerne. Det skal også undersøges, om en kommerciel aktør kan indgå, og der skal være særligt fokus på, at huset også skal være et tilbud til de unge.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) er tilfreds med beslutningen, fordi den sikrer, at der fortsat er liv i hele bygningen:

”Der er ikke aktuelle planer om at bruge bibliotekets lokaler til andre formål her og nu, og vi ønsker ikke ubrugte bygninger eller etager i byen. Samtidig ved vi, at lokalerne ikke alene fungerer som bibliotek, men også som et mødested for brugerne. Så vi vil gerne undersøge muligheden for at bibeholde lokalerne som mødested og aktivitetscenter for brugerne – og meget gerne i tæt dialog med dem. Derfor udskyder vi lukningen, mens vi afdækker, hvad der kan lade sig gøre. Men hvis biblioteket skal bevares på sigt, skal frivillige tage del i driften,” siger han.

Den endelig beslutning om filialens fremtid bliver en del af de kommende budgetforhandlinger, som skal munde ud i et budget for 2024. Formand for kultur- og fritidsudvalget i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofoed (SF) ser frem til drøftelserne:

”Nu beder vi forvaltningen og biblioteket undersøge mulighederne for at bevare Danasvej som et mødested, hvor der ud over bibliotek også er andre aktiviteter og fællesskaber, som drives af brugerne. Samtidig skal vi have undersøgt, om der er kommercielle muligheder, så økonomien kan hænge bedre sammen. Så intet er afgjort her og nu andet, end at vi bibeholder biblioteket året ud og ser på, om vi alligevel kan finde andre muligheder for fremtiden,” siger hun.

Foto ABW

Kilde.