Regeringen vil løse problemet med, at udsatte grupper har svært ved at skaffe kontanter. En arbejdsgruppe skal inden sommerferien klarlægge problemets omfang og foreslå løsninger, som regeringen kan arbejde videre med.

Mange pengeinstitutter har valgt at nedlægge kontantkasserne i deres filialer, fordi danskerne i stigende grad bruger kreditkort og andre digitale betalingsmetoder i stedet for mønter og sedler. Denne udvikling giver dog store problemer for bl.a. hjemløse, som ikke har adgang til kontanter, fordi de af forskellige årsager ikke er i stand til at hæve i en automat.

Regeringen nedsætter nu en arbejdsgruppe, som i løbet af den næste måned skal klarlægge problemets omfang og herunder, hvor i landet problemet er størst. Derudover skal arbejdsgruppen komme med forslag til, hvordan man sikrer udsatte gruppers adgang til kontanter.

Social- og ældreminister Astrid Krag ser frem til at få nogle løsningsforslag på bordet:

”Det er ikke fair, at udsatte grupper i samfundet rammes ekstra hårdt, når bankerne fjerner kontantkasserne. Det rammer bl.a. gadehjemløse, som ofte har andre udfordringer at bruge kræfterne på, end hvordan de kan få fat på mønter og sedler. Jeg er glad for, at Enhedslisten har skubbet på for at nedsætte arbejdsgruppen, og vi kommer også til at inddrage de organisationer, som kender området bedst, så vi kan finde en fornuftigt løsning i en fart.”

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”For de fleste danskere er det helt naturligt at anvende betalingskort eller mobile betalingsløsninger, men for de mest sårbare i vores samfund er det ikke nødvendigvis muligt. Det gælder eksempelvis hjemløse, der enten ikke har samme muligheder eller ikke er trygge ved de digitale løsninger. Derfor har vi – på baggrund af en tæt dialog med Enhedslisten – nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete forslag til, hvordan vi finder en varig løsning, der giver udsatte grupper bedre adgang til kontanter i fremtiden.”

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Social- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet og kommer til at inddrage interessenter som f.eks. Ældre Sagen, Danske Handicaporganisationer, Rådet for Socialt Udsatte, KL, Finans Danmark og nogle af de største kommuner.

Kilde

Foto: ABW