Forældreopråb og barnevognsmarch på Frederiksberg: Vi kræver at politikkerne tager stilling til de urimelige vilkår i daginstitutionerne!

Den 6. april 2019 gik omkring 80.000 frustrerede borgere på gaden landet over, i en kamp for minimumsnormeringer i landets vuggestuer og børnehaver.

Demonstrationerne har for alvor været med til at sætte minimumsnormeringer på dagsordenen i den nuværende valgkamp. Nu kalder forældrebevægelsen atter til store protester og denne gang har de indgået et stærkt samarbejde med andre aktører på børne- og familieområdet. På Frederiksberg planlægges en ny march og demonstration søndag den 2. juni 2019, fra Frederiksberg Rådhus og til Thorvaldsens Plads ved Christiansborg.

”Vores kampagne og den første demonstration dette forår, gik over al forventning. Det er meget tydeligt for os, at vi for alvor har fået talt ind i mange af de frustrationer og udfordringer, som familier landet over hver dag slås med, fordi deres børns dagligdag i institutionerne ikke hænger sammen, grundet alt for få pædagogiske medarbejdere. Derfor har vi fortsat arbejdet for minimumsnormeringer lige siden, og vi er nu klar med endnu en manifestation af vores krav. Det skal være tydeligt for politikkerne, at denne dagsorden er kommet for at blive, indtil de er villige til, at løse problemerne”, siger Stella Mia Sieling-Monas fra styregruppen i forældrebevægelsen.

Forældrebevægelsen under navnet #Hvorerderenvoksen har siden demonstrationerne indgået samarbejdet med en række stærke aktører på området, som alle har det til fælles, at de kæmper for bedre normeringer. Koalitionen består af Forældrebevægelsen, BUPL, FOA, LFS, Familiepolitisk Netværk, FOLA, ÅFO og KFO. Samarbejdet har resulteret i udnævnelsen af den såkaldte Børnenes Uge i uge 22, hvor der lægges op til daglige aktioner landet over. Alle aktiviteter kulminerer i march og demonstrationer søndag den 2. juni.

”Sammen har vi det formål, at gøre dette folketingsvalg til børnenes valg. Derfor står vi sammen, skulder ved skulder, for vores børn skyld. Det er deres liv og hverdag, det handler om. Omsorg, nærvær og kontakt med voksne skal føles og mærkes i børnehøjde. Det kræver tid, ro og ressourcer – det kræver minimumsnormeringer! Vi forældre råber politikkerne op og lover dem, at vores stemmer ved dette valg, er vores børns stemmer. Vi ønsker at de forstår, at tiden er inde til, at de sikrer nogle rimelige vilkår for vores børn, for Danmarks fremtid”, siger Christina Sylvest Noer, som er initiativtager bag den lokale barnevognsmarch fra Frederiksbergs Rådhus.

Forskellen på denne demonstration og den forrige er, at det er lykkes forældrebevægelsen at få politikere og medier til at debattere minimumsnormeringer. Men der er stadig meget langt imellem de konkrete løfter og løsningsforslag. Derfor er det afgørende, at holde fast i kravene om ordentlige forholde for både børn og pædagoger landet over og at vi denne gang kræver, at politikkerne forpligter sig til at løse de problemer, som er opstået efter at man i årevis har foretaget nedskæringer på børneområdet.

Barnevognsmarchen ved Frederiksberg Rådhus starter søndag den 2. juni kl. 12.00. Marchen indledes med taler, musik og sjov for børnene, og derefter samlet afgang kl. 12.30 mod Christiansborg, hvor man mødes med de andre demonstranter kl. 14.30. Man kan læse mere om det samlede initiativ og forældreoprøret på hjemmesiden her.