Frederiksberg skal være CO2-neutral i 2030, gå forrest i den bæredygtige omstilling som Danmarks el-bilby nummer et og være en foregangskommune der udvikler og implementerer innovative løsninger i den bæredygtige omstilling. Onsdag mødes Bæredygtighedsrådet for første gang for at diskutere, hvordan Frederiksberg Kommune helt konkret kommer i mål med de høje ambitioner.

”Jeg har glædet mig utroligt meget til at komme i gang med at arbejde sammen med alle profilerne i vores Bæredygtighedsråd. Deres ekspertise og erfaringer vil simpelthen løfte vores indsatser på bæredygtighedsområdet op på et nyt niveau. Det er nu, at vi for alvor sætter turbo på den bæredygtige omstilling”, siger borgmester og formand for Bæredygtighedsrådet Simon Aggesen (C).

Bæredygtighedsrådet skal diskutere Frederiksbergs vej mod at blive CO2-neutral i 2030 og hvordan et Bæredygtighedslaboratorie kan være med til at involvere lokale aktører og borgere, så hele byen kan få et rum, hvor ideer og løsningsforslag kan udvikles og afprøves.

Bæredygtighedsrådet er sammensat af 10 eksperter fra både offentlige og private aktører, der repræsenterer kompetencer inden for miljø og klima samt økonomiske og sociale forhold. Desuden indgår magistratens medlemmer i bæredygtighedsrådet.

Medlemmer af Frederiksberg Kommunes bæredygtighedsråd:

  • Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi
  • Katrine Krogh Andersen, dekan, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  • Maria Flora Andersen, direktør, Station – a Student & Innovation House
  • Heidi Boye, landechef, Too Good To Go i Danmark
  • Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Danmarks Grønne Investeringsfond
  • Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium
  • Lotte Jensen, direktør, VIVE
  • Stine Kirstein Junge, privatsektoransvarlig og formand for SDG Accelerator, UNDP Danmark
  • Nikolaj Malchow-Møller, rektor, Copenhagen Business School
  • Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Center, Københavns Universitet