Aveny-T skal udvides med en moderne og multifunktionel tilbygning til den historiske bygning på Frederiksberg Allé. Vinderforslaget i arkitektkonkurrencen om at designe den nye bygning er nu fundet.

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter og Tranberg Arkitekter skal tegne ny tilbygning til Aveny-T. 

Dansk teater mangler de unge som publikum, men det vil Aveny-T lave om på. Det traditionsrige Frederiksbergteater vil være nationalscene for ungekulturen og for at den vision kan realiseres, er det nødvendigt med en udvikling af den mere end 150 år gamle bygning. Derfor har Aveny-T sammen med Frederiksberg Kommune, der ejer bygningen, og A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, som støtter projektet økonomisk, netop afholdt arkitektkonkurrence om at tegne en multifunktionel tilbygning i tilknytning til teateret.

Vinderen, Arkitektfirmaet Kjaer & Richter i samarbejde med Tranberg Arkitekter, skal nu arbejde videre som totalrådgiver med tilpasning af projektet og dets endelige udformning, der endnu ikke ligger helt fast. Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (C) ser frem til det videre arbejde med forslaget: ”Det er udfordrende at bygge nyt på Frederiksberg Allé. Der er mange hensyn, og det ligger os meget på sinde at bygge med respekt for omgivelserne og i Frederiksbergs ånd. Med vinderforslaget har vi fået et spændende udgangspunkt, som vi skal arbejde videre ud fra. Jeg glæder mig til at vise det endelige projekt frem om nogle måneder”, siger Simon Aggesen.

Den nye tilbygning skal optimere flow, funktion og ikke mindst fleksibilitet, så teatrets aktiviteter kan foregå i optimalt samspil og understøtte visionen om et ungt, inviterende og engagerende teater såvel inde som ude. Konkret vil tilbygningen huse en ny foyer, en fleksibel scene og ikke mindst arbejdspladser for kulturiværksættere. Derfor har tilbygningen fået tilnavnet Væksthuset og det glæder kultur- og fritidsformand Nikolaj Bøgh (C): ”Det nye og afgørende greb er, at Aveny-T kan invitere unge scenografi-, koreografi-, og instruktørtalenter indenfor, så de kan udvikle deres kunst i samspil med teatret. Det kommer til at understøtte og markere Aveny-T som et stærkt ungdomsteater og jeg er meget spændt på at opleve huset i aktion, når det står helt færdigt om et par år”, siger han.

Teaterdirektør Jon Stephensen er ligeledes begejstret: ”I Aveny-Ts ambition om at blive en permanent Nationalscene for ungekulturen er Væksthuset et kæmpe skridt i den retning. Med stærkt fokus på bæredygtighed, studiepladser til unge, en ekstra scene hvor alt kan afprøves, fremstår Væksthuset som et sted der på alle måder tilgodeser unges behov – et mulighedernes teater, som kun findes på Frederiksberg.”

Frederiksberg Kommune arbejder nu videre med at tilpasse vinderforslaget sammen med A. P. Møller Fonden, Aveny-T og vinderne Kjaer & Richter samt Tranberg Arkitekter. Parterne vil præsentere det endelige forslag til tilbygningen løbet af foråret 2020. Det forventes, at Væksthuset vil stå færdigt i slutningen af 2021.

Fakta.
Det Ny Aveny- T skal være en nationalscene for ungekulturen. For at visionen om Det Ny Aveny-T kan realiseres fuldt ud, er en om- og tilbygning nødvendig. Tilbygningen, der i dag huser caféen Kellerdirk nedrives for at give plads til en moderne, multifunktionel bygning, Væksthuset. Selve hovedbygningen, Avenyteatret, der blev opført i 1855, har ifølge kulturstyrelsens register en bevaringsværdi i klasse 4 (SAVE-værdi).
Den nye tilbygning, Væksthuset forventes at omfatte ca. 360 m² primært som en et-plans bygning, dog med en indskudt etage/balkon i udvalgte zoner.
Der er afsat 24 mio. kr. til væksthuset. A.P. Møller Fonden har støttet projektet med 10 mio. kr. De resterende 14 mio. kr. finansieres af Frederiksberg Kommune.
Frederiksberg Kommune modtog 21 forslag til prækvalifikation, hvoraf tre gik videre i arkitektkonkurrencen.

Kjaer & Richter.
En væsentlig del af Kjaer & Richters virke er arbejdet med kultur og kulturarv. Firmaet har en omfattende viden omkring akustik, logistik og funktion i forbindelse med udformning af de mange musik- og kulturhuse, musikskoler, skoler, uddannelses- og udstillingsbyggerier. Kloge m², fleksibilitet, dobbeltfunktioner sammen med smuk arkitektur er væsentligt for bygningernes succes og tiltrækningskraft. Tegnestuen har en særlig afdeling, der arbejder med kulturarv.

Tranberg Arkitekter.
Tegnestuens ambition er at formgive bygninger og rum, der bidrager med positive og unikke oplevelser til alle. Smukke bygninger, rum og landskab ændrer adfærd og skaber en større samfundsmæssig sundhed og trivsel. Tegnestuen, der ejes af Christian Tranberg og har 3 ansatte, har trods sin størrelse høstet flere arkitekturpriser og nomineringer for arkitektur af høj kvalitet.

Læs pressemeddelsen her.