Efter sommerferien får alle elever, forældre og medarbejdere på Frederiksbergs folkeskoler og skolefritidsordninger et nyt kommunikationssystem. Det hedder Aula og afløser ForældreIntra.

Foto: Anne Beth Witte

I 2020 bliver de kommunale dagtilbud også koblet på Aula.
Aula samler al skriftlig kommunikation mellem skole, SFO, klub og hjemmet, og borgmester Simon Aggesen (C) håber, at det vil gøre det lettere for forældre og medarbejdere at kommunikere i hverdagen: ”Den gode kommunale service, som vi har her på Frederiksberg, skal også gælde digitalt, og derfor ser jeg frem til, at vi får et nyt system, som dækker både skoler, fritidsordninger og dagtilbud. Håbet med Aula er, at det vil gøre det lettere for forældrene at holde sig orienteret, og det kan være med til at lette lidt af presset i de travle børnefamilier. Samtidig skal forældre med børn i daginstitution ikke længere lære et helt nyt system at kende, når barnet starter i skole,” siger han.

Formand for Undervisningsudvalget og 2. viceborgmester Michael Vindfelt (S) forventer, at Aula vil styrke kommunikationen og samarbejdet mellem skole og hjem. Han håber på forståelse for, at nye IT-systemer kan have vanskeligheder i starten, ligesom han understreger, at det er vigtigt at indføre retningslinjer for brugen af Aula.

”Erfaringerne fra ForældreIntra viser, hvor vigtigt det er, at vi målretter informationerne og sikrer en god balance i kommunikationen. Derfor har skolerne og forældrebestyrelser lavet et forslag til fælles retningslinjer for kommunikationen i Aula, som skal konkretiseres på den enkelte skole, inden Aula går i luften efter sommerferien. Vi håber, at alle vil være med til at sikre, at vi får en god og konstruktiv kommunikation i Aula, og at de vil vise tålmodighed, hvis Aula har indkøringsvanskeligheder”.

Aula går i luften på folkeskoler og skolefritidsordninger, når det nye skoleår starter til august. Undervisningsudvalget sender i maj måned et orienteringsbrev om Aula ud til alle forældre, der har børn i folkeskolerne på Frederiksberg.

Aula er allerede taget i brug på to skoler i Gladsaxe Kommune, og her er erfaringerne fra forældre og lærere positive.

Fakta om Aula.
Digital kommunikationskanal i folkeskoler og skolefritidsordninger i alle landets kommuner og i dagtilbud i 93 kommuner.
Udviklet af Netcompany for KOMBIT i samarbejde med brugerne.
Aula bliver et af de største IT-systemer i Danmark med mere end to millioner brugere, når det er taget i brug alle steder.

Læs pressemeddelsen her.