Der er fundet kridtpiber og fundamentet til et hus, som sandsynligvis stammer tilbage fra landsbyen Ny Amager, der blev anlagt i 1651. Nu ledes der efter yderligere effekter. Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Foto ABW

I disse uger graves der på parkeringspladsen bag Frederiksberg Rådhus, fordi der skal etableres en parkeringskælder og en lynladestation til elbiler. Arbejdet overvåges af arkæologer fra Københavns Museum, fordi det foregår i det område, hvor Frederiksberg opstod tilbage i 1651, da 20 hollænderbønder fra Amager fik tilladelse til at bosætte sig der, og kaldte Byen Ny Amager.

Allerede i det indledende arbejde er arkæologerne stødt på spændende fund, og nu fortsætter udgravningen på jagt efter flere. Borgmester Simon Aggesen (C) er meget spændt på, hvad der tilvejebringes: ”Frederiksberg har en rig historie, og det er dybt fascinerende, at der kommer effekter fra en tid, hvor byen bare bestod af et par håndfulde huse her i området. Jeg følger arbejdet med stor interesse, og venter spændt på en vurdering fra Københavns Museum. Samtidig håber jeg naturligvis, at arbejdet ikke påfører naboerne yderligere gener eller skaber store forsinkelser,” siger han.

Fundene gør, at udgravningen nu fortsætter med håndgravning frem for maskingravning, så man ikke ødelægger effekter, der ligger i jorden. Samtidig skal Københavns Museum og Slots- og Kulturstyrelsen foretage en analyse af fundene og af, hvad der skal ske på pladsen, før arbejdet kan genoptages.

Der er ikke gjort fund fra den middelalderlige by Solbjerg, hvis præcise beliggenhed ikke er kendt, men som sandsynligvis stammer helt tilbage fra 1100-tallet.

Lynladestationen forsinkes nogle få uger, og selve anlægsarbejdet af p-kælderen er udskudt til september, dels på grund af de arkæologiske fund, dels på grund af at de indledende ledningsomlægninger har taget længere tid en beregnet.

P-pladsen forventes dog stadig at være færdig i 2023. Oven på kælderen skal der være et grønt og rekreativt område, der endnu ikke er endeligt udformet.

Fakta – Frederiksbergs historie

  • 1620 landsbyen Solbjerg nedlægges
  • 1621-23: Ladegården anlægges og er landets største landbrugsbedrift. Den dækker det meste af Frederiksberg
  • 1651: Ladegårdens nedlægges, og Frederik den 3. giver 20 bønder fra Amager lov til at bosætte sig på jorden. Landsbyen Ny Amager anlægges omkring den nye vej, Allégade.
  • 1697: En stor brand hærger Ny Amager. Kongen tager jorderne tilbage og udlægger dem til hømark, landsbyen består.
  • 1699-1703 Frederiksberg Slot med haverne og Frederiksberg Allé anlægges. Den nærliggende landsby tager med tiden navn efter slottet: Frederiksberg.