Ejere af etageejendomme kan frem til den 15. marts søge om tilskud til bygningsfornyelse og til etablering af fælles gårdanlæg, meddeler Frederiksberg Kommune.

Find ansøgningsskemaer, ansøgningskriterier og byfornyelsesstrategien på frederiksberg.dk/byfornyelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Frederiksberg