Kommunalbestyrelsen uddeler et antal legatportioner til værdigt trængende ansøgere, der bor i Frederiksberg Kommune.

Ansøg digitalt via hjemmesiden eller hent et ansøgningsskema på Hovedbiblioteket eller i informationen ved rådhusets Vestindgang. Ansøgninger skal være modtaget senest den 15. september 2022.

Læs mere på: https://www.frederiksberg.dk/borgerservice/okonomisk-stoette-og-raadgivning/legater

Pressemeddelelse. 

Foto ABW