Selvom antallet af danskere, der bor alene, bliver ved med at stige, er andelen af husstande med én beboer faldet gennem en årrække. Den udvikling er særligt udpræget i København, hvor andelen er faldet med hele 8 procentpoint siden 2009. Her er stigende boligpriser en stor del af forklaringen, vurderer Spar Nord, der står bag en ny analyse.

Flere danskere end nogensinde bor alene, og til og med 2009 blev de aleneboendes plads på boligmarkedet større og større år for år. Her toppede andelen af husstande med én beboer på 38,77 procent – mere end fire procentpoint mere end i starten af 90’erne.

Siden er udviklingen dog stagnereret, viser aktuelle tal fra Danmarks Statistik, som Spar Nord har analyseret. Antallet, der bor alene, er godt nok steget med 4 procent, men kigger man på det samlede boligmarked er væksten i andelen af husstande med én beboer faktisk stagneret og endda faldet en smule til cirka 38,10 procent.

En del af forklaringen på den udvikling skal findes i landets to største byer. Særligt i København fylder de aleneboende mindre og mindre på boligmarkedet, og siden 2009 er andelen reduceret med hele 8 procentpoint fra cirka 52 procent til 44 procent.

– Det er en yderst markant tilbagegang. København har traditionelt set være en by, hvor rigtig mange boede alene. I 90’ere var andelen over 55 procent og dermed langt over landsgennemsnittet, men nu nærmer byen sig niveauet for landets øvrige største byer, fortæller cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

I Aarhus er andelen af husstande med én beboer faldet med over 2,5 procentpoint siden 2009, mens andelen i Aalborg og Odense har ændret sig mindre mærkbart med et fald på henholdsvis 0,6 procentpoint og 1,2 procentpoint.

Dyre boligpriser presser de aleneboende.
Efter finanskrisen, der bød på et par år med store fald i Københavns boligpriser, har udviklingen for alvor taget fart. Siden 2009 er priserne på ejerlejligheder således tæt på fordoblet med en stigning på hele 94 procent, og ifølge Jens Nyholm presser det de, der bor alene, til at finde på andre boligløsninger:

– Der er ingen tvivl om, at de seneste mange års kraftigt stigende boligpriser spiller en stor rolle i den faldende andel af beboere, der bor alene i København. Det er simpelthen blevet for dyrt for en stor del af danskerne enten at købe en bolig eller dække huslejen alene, og derfor står de aleneboende overfor valget mellem at flytte længere væk fra centrum eller samle sig i bofællesskaber, siger han og fortsætter: – Nybyggeriets karakter er også en del af forklaringen. Gennem de seneste 10 år er der blevet bygget adskillige nye lejligheder i København, og her har man særligt prioriteret mange større og dermed dyrere ejerlejligheder, og sammenholdt med den massive tilflytning er det naturligvis med til at sænke udbuddet af relevante boliger for aleneboende.

Ifølge de seneste tal fra Finans Danmark ligger kvadratmeterprisen på ejerlejligheder i København i dag på knap 40.000 kroner.