Socialstyrelsens permanente Task Force har det seneste halve år analyseret Frederiksberg Kommunes indsats for sårbare børn og unge, oplyser kommunen.

I 2019 kom det frem, at der i flere år har været alvorlige fejl i Frederiksberg Kommunes arbejde med sårbare børn og unge. Siden da har Frederiksberg Kommunalbestyrelse igangsat en gennemgang af alle sager for at sikre, at alle børn og unge er blevet behandlet ordentligt og i overensstemmelse med reglerne. Desuden har man tilført afdelingen 18 nye stillinger og øget budgetterne med samlet 87 mio. kr. i perioden 2021-2025.

Samtidig har kommunen indledt et samarbejde med den statslige permanente Task Force, som nu er klar med en analyse af sagsbehandlingen fra november 2018 til november 2020.

Analysen bekræfter en lang række af de store problemer, som allerede tidligere er blevet afdækket om utilstrækkeligt kvalitet i sagsbehandlingen, og som kommunen er i gang med at udbedre. Analysen viser bl.a., at sagsbehandlingen i den undersøgte periode var præget af langsommelighed, passivitet og forkerte faglige vurderinger, manglende inddragelse af barn, forældre og netværk samt utilstrækkelig afdækning af barnets behov og manglende opfølgning. Samtidig roser Task Forcen de nye initiativer, der allerede er iværksat i form af nye arbejdsgangsbeskrivelser og bedre ledelsestilsyn.

Borgmester Simon Aggesen (C) understreger, at genopretningen følges meget nøje fra politisk hold:

”Sårbare børn og unge og deres familier skal have den rette hjælp og støtte fra kommunen, og sagsbehandlingen skal leve op til alle krav og regler. Derfor er det også dybt beklageligt, at der har været så store kvalitetsmangler i sagerne. For at rette op på problemerne har vi allerede iværksat en lang række initiativer. Alle sager er nu blevet gennemgået, og vi har tilført området ekstra penge. Jeg er glad for, at arbejdet nu skal fortsætte med tæt rådgivning fra landets fremmeste eksperter i Task Forcen fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen, ” siger han.

Læs mere her.

 

Foto; Anne Beth Witte, Dit Frederiksberg