Der skal være udsigt til mindst et træ fra alle boliger, og træer over 25 år skal beskyttes. Det er nogle af målene i Frederiksberg Kommunes nye samlede træpolitik. Træer er en vigtig del af Frederiksbergs grønne profil. Derfor har Frederiksberg Kommune vedtaget en træpolitik, der skal synliggøre og sætte fælles retning for indsatsen.

Foto: Anne Beth Witte

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) hilser politikken velkommen: ”Denne politik skal hjælpe os med at passe på det grønne Frederiksberg, samtidig med at vi også tilgodeser alle de mange andre hensyn, der er i byen. Det første og vigtigste mål er, at alle der bor på Frederiksberg, skal kunne se et træ fra deres bolig. Kan de ikke det, skal de kontakte kommunen, som vil kigge på mulighederne for at plante et træ,” siger han.

I politikken kan man også læse om valg af træarter- og sorter, træernes rolle i klimatilpasning, plantningsmetoder og beskyttelse af træer. For eksempel er alle træer over 25 år beskyttet, og hvis man ønsker at fælde eller beskære dem, kræver det en særlig tilladelse af Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Formand for Frederiksberg Kommunes By- og Miljøudvalg Jan E. Jørgensen (V) understreger, at der i den proces tages hensyn til borgerne: ”Når vi vælger at beskytte alle træer over 25 år skyldes det, at vi gerne vil sikre den grønne balance i byen. Træer bidrager til byens særlige stemning, identitet og kultur, og derfor skal der være tænkt nøje over det førend træer fældes eller beskæres. Men selvfølgelig har vi i Kommunalbestyrelsen også forståelse for, at der skal tages højde for eventuelle gener fra træerne, så vi i undtagelsestilfælde kan tillade beskæringer eller måske endda fældning. I praksis skal vi nok i samarbejde finde den rigtige balance,” siger han.

Fakta – de fem mål i træpolitikken.
Man skal kunne se et træ fra enhver bolig.
Alle kommunale træers sundhed vurderes hvert år.
Alle træer over 25 år er beskyttet.
Der må maksimalt være 15 procent træer af samme art i byen. Dog med undtagelse af lindetræer, som kulturhistorisk er en vigtig del af byen.
Mindst 70 procent af borgerne skal være tilfredse med muligheden for naturoplevelser i byen.

Læs mere her.