Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, SF og Liberal Alliance indgår forlig om Frederiksberg Kommunes budget 2020.

Dermed står alle kommunalbestyrelsens partier bag årets budgetforlig. Aftalen betyder blandt andet;
– Markant flere hænder i daginstitutionerne.
– Finansieringen er et stort skridt hen imod, at der på Frederiksberg i 2023 er en voksen for hvert tredje vuggestuebarn og en voksen for hvert sjette børnehavebarn. –
– Udvikling og modernisering af Frederiksbergs folkeskoler.
– En fortsat tryg og værdig alderdom for byens ældre borgere i en tid, hvor der bliver flere ældre.
– En historisk ambitiøs satsning på klima og bæredygtighed med en helt ny klimafond og samlede investeringer på en halv milliard kr.
– Ambitionen er, at Frederiksberg er klimaneutral i 2030.

Læs mere om de mange tiltag i forligsteksten, som du finder her.