Konservative, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, SF og Liberal Alliance indgår forlig om Frederiksberg Kommunes budget 2019.

Dermed står alle kommunalbestyrelsens partier bag årets budgetforlig. Aftalen betyder bl.a.:

  • En lang række serviceforbedringer til frederiksbergborgerne som f.eks. skolemad og styrket indsats for udsatte borgere i alle aldre.
  • Flere bæredygtige initiativer på det grønne område til gavn for byen og borgerne.
  • En løsning på udfordringen med overkapacitet på dagtilbud, hvor flere skovpladser bevares, færre institutioner lukkes og der ansættes flere pædagoger.
  • En stigning i prisen på parkering for at skabe bedre forhold for de bilister, der har brug for at parkere på Frederiksberg.
  • Halvering af byggesagsgebyrer.

Læs mere om de mange tiltag i den vedlagte forligstekst lige her.

Foto: Anne Beth Witte