Frederiksberg Kommune arbejder løbende på at forbedre veje, cykelstier og fortove på Frederiksberg. Her kan du følge med i de større aktuelle vej- og anlægsarbejder.

Der er mange gravearbejder på de frederiksbergske veje. Du kan her finde et kort over, hvor i byen kommunen udfører gravearbejder, hvem der udfører disse arbejder, og hvornår du kan forvente, at de er afsluttet.

Læs videre her.