Den 25. december og den 1. januar holder skraldemændene fri. I stedet bliver dit affald hentet de efterfølgende to hverdage. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Juletræer bliver genanvendt
I år bliver brugte juletræer genanvendt til blandt andet naturgødning. Derfor er det vigtigt, at viceværten eller en anden affaldsansvarlig i ejendommen bestiller afhentning af beboernes juletræer i selvbetjeningsløsningen på affald.frederiksberg.dk. Ved villaer bliver juletræet hentet sammen med bioaffald. Træet skal være fri for pynt, og træer, som er højere end en voksen person, skal skæres eller knækkes over på midten. Du kan også selv aflevere juletræer på Bispeengen Genbrugsstation.

Hvilken affaldsspand skal fyrværkeri i?
Fyrværkeri, som ikke er skudt af, kan du aflevere direkte på genbrugsstationen. Brugt fyrværkeri skal du feje sammen og putte i restaffald.

Links