Til maj begynder indfasningen af en række ændringer i affaldsordningen i Frederiksberg Kommune. Ændringerne er et led i statens ensretning af kommunernes affaldssystemer, og den medfører blandt andet, at der skal sorteres mad- og drikkekartoner samt tekstiler. Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse

Foto ABW

I disse dage får alle villaejere på Frederiksberg brev fra kommunen om de ændringer, der kommer til at ske i affaldssorteringen fra maj og frem til 2022. Ændringerne er et led i en aftale på Christiansborg, som skal ensrette og styrke kommunernes arbejde med at sortere affald.

For de fleste beboere, der bor i etageejendomme, sker der i første omgang kun dét, at madkartoner og drikkekartoner skal sorteres i beholderen til plast. For dem, der bor i villaer vil der være flere ændringer.

Borgmester Simon Aggesen (C) håber, at alle tager godt imod ændringerne: ”Frederiksberg-borgerne er allerede rigtig gode til at sortere affald, og der er stor opmærksomhed på genbrug og klima i byen. Jeg håber, at ændringerne vil medføre endnu mere affaldssortering til fordel for klimaet,” siger han.

De nye nationale krav gør, at der skal sorteres ti slags affald i alt. De største ændringer på Frederiksberg er, at der i fremtiden skal sorteres madkartoner og drikkekartoner samt tekstiler, at bioaffald fremover kaldes madaffald, og at madaffald og haveaffald ikke længere må blandes sammen. Derudover skal pap i en beholder og må ikke længere stilles til storskrald.

Ændringerne medfører, at alle villaejere i fremtiden har fire beholdere:

  • 1 to-delt beholder på 240 liter til restaffald og madaffald
  • 1 to-delt beholder på 240 liter til papir og metal
  • 1 beholder på 240 liter til pap
  • 1 beholder på 240 liter til både plast og madkartoner og drikkekarton
  • Derudover er der mulighed for en eller flere valgfri beholdere på 240 liter til haveaffald.
  • Den røde boks til farligt affald fortsætter uændret.

I løbet af året kommer der nye beholdere ud til de enkelte villaejere, og de kan tage dem i brug med det samme. Samtidig sætter skraldemændene nye klistermærker med de nationale piktogrammer på de eksisterende beholdere.

Beholderne til madkartoner og drikkekartoner kommer i løbet af 2021, mens ordningen for tekstil først træder i kraft i 2022.

Alle får et brev fra kommunen, inden der sker nyt for dem, oplyser formand for Frederiksberg Kommunes by- og miljøudvalg, Jan E. Jørgensen (V): ”Vi er vant til at sortere affald på en bestemt måde, så der bliver noget at vænne sig til for alle. Derfor får alle husstande et brev fra Frederiksberg Kommune, inden de får de nye containere, ligesom man kan følge med på kommunens hjemmeside. Det er en stor logistisk manøvre, der skal gennemføres, så det kan ikke undgås at nogen vil føle sig påvirket, men vi gør, hvad vi kan for at mindske generne, så vi kan få endnu mere genanvendelse” siger han.