Timeprisen har midlertidigt været sat ned til 397 kr. pr. time for byggesager indkommet i perioden mellem 1. januar 2018 og 30. juni 2022. Den nye timepris gælder kun for ansøgninger i byggesager modtaget fra den 1. juli 2022.

Kilde. 

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Frederiksberg