I 2019 konstaterede man en række alvorlige udfordringer i Familieafdelingen på Frederiksberg. I 2022 bad Frederiksberg Kommunalbestyrelse advokatfirmaet Norrbom Vinding undersøge, om det fulde ledelsesmæssige og politiske ansvar blev afdækket i 2019, hvor den daværende børne-og ungedirektør blev afskediget, eller om der var andre politikere eller ledere, som havde eller burde have haft viden om de alvorlige udfordringer.

Norrbom Vinding har nu gennemgået det relevante skriftlige materiale fra perioden 2017 – 2019, herunder borgerhenvendelser, politiske dagsordener og direktionsmaterialer. Advokatfirmaet konkluderer på basis af materialet, at der ikke er grundlag for at placere yderligere ledelsesmæssigt eller politisk ansvar.

Frederiksberg Kommune iværksatte et omfattende genopretningsarbejde for Familieafdelingen allerede i 2019. Budgetterne er blevet øget med 46 millioner kroner i alt i perioden fra 2021 – 2025 til flere sagsbehandlere.

Arbejdet med genopretningen af Familieafdelingen følges af den nationale Task Force fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Den vil rapportere til Børneudvalget og den øvrige kommunalbestyrelse i marts 2023 om, hvordan arbejdet skrider frem.

Læs undersøgelsen.

Kilde Frederiksberg Kommune. 

Foto ABW