De traditionsrige seniorkoncerter på Frederiksberg Rådhus bliver i år afholdt den 9.-11. maj.

Glæd dig til en af tre festlige koncerter med filmhits i selskab med Jan Glæsel og Rumors Corner som husorkester samt solisterne Søs Fenger, Bobo Moreno og Jimmy Colding.

Information om billetbestilling følger i april og annonceres i FrederiksbergLIV og på oplev.frederiksberg.dk

Foto: ABW