De nordiske energiministre ønsker, at bæredygtige energiløsninger skal være drivkraft, når økonomien startes op igen efter corona-krisen. På et digitalt møde den 26. maj skitserede ministrene retningslinjerne for genrejsningen og godkendte desuden en erklæring om, hvordan det nordiske elmarked skal udvikles fremadrettet. Det oplyses i en pressemeddelse.

Fotograf Anne Sofie Bender/norden.org

På mødet konstaterede ministrene, at den nordiske energisektor er godt klædt på til de udfordringer, der følger i kølvandet på covid-19-pandemien. De nordiske lande ligger helt i front inden for bæredygtig energiteknologi, og energi er en af de sektorer, der har det største vækstpotentiale og de bedste eksportmuligheder.

– Genrejsningen af økonomien i Norden og Europa efter covid-19 giver gode muligheder for en grøn start, som både støtter omstillingen til en CO2-neutral fremtid, skaber arbejdspladser og sikrer konkurrencedygtig og bæredygtig vækst, siger Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, som var mødets ordstyrer.

Energisektoren spiller en afgørende rolle.
Ministrene understregede, at energisektoren spiller en afgørende rolle for den grønne udvikling efter covid-19. Ministrene påpegede også, at planen for genoprejsningen bør tage udgangspunkt i den europæiske grønne pagt (Green Deal), hvor et af de vigtigste punkter er sektorintegrering. Det handler om, hvordan man kan mindske CO2-udledning på en omkostningseffektiv måde inden for blandt andet transport, industri og varme.

Danmark, som har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2020, fremhævede også satsningerne på et nyt e-brændstof kaldet Power2X. Danmark har søsat et nordisk samarbejdsprojekt om P2X, der har som mål at arbejde for, at P2X skal bidrage til omstillingen af transportsektoren, især de dele, der ikke kan elektrificeres.

Erklæring om det nordiske elmarked.
På mødet godkendte energiministrene en erklæring, som definerer retningslinjerne for fremtidens nordiske el-samarbejde og desuden kan fungere som et redskab for den grønne start efter covid-19.

Erklæringen fremhæver blandt andet øget integration af bæredygtig energi i andre sektorer såsom transport og industri, øget samarbejde om offshore-vindenergi i Østersøen, styrket samarbejde inden for forskning og innovation samt en transparent regional tilgang til planlægning og udbygning af elforsyningsnet.

– Denne erklæring udgør et godt fundament for arbejdet med realiseringen af vores nordiske vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region senest i 2030. Energisektoren spiller en helt afgørende rolle i dette arbejde, og det er utroligt motiverende at se, at energiministrene så kraftfuldt går ind for at nå målene i visionen, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

Læs hele erklæringen her (på engelsk)