Ekstraordinære indsatser søges! Kender du en kandidat der fortjener Nordisk Råds miljøpris? Så er det ved at være sidste udkald – deadline for indstillinger er onsdag d. 13. maj. Det oplyser Nordisk Ministerråd i en pressemeddelse.

Fotograf WWF / Pressefoto Nordisk Ministerråd

Nordisk Råds miljøpris går i år til nogen i Norden, som har gjort en særlig indsats for at værne om mangfoldigheden i vores natur. Årets tema er nemlig biodiversitet og fokuserer på biologisk mangfoldighed som en kilde til velfærd og en forudsætning for vores eksistens. Alle kan indstille kandidater til prisen og vinderen belønnes med 350.000 DKK. 

Kender du til en ekstraordinær indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed? Indstil din kandidat til Nordisk Råds miljøpris senest d. 13. maj. Nomineringsskema til Nordisk Råds miljøpris 2020.

Ingen arme ingen kager.
Tabet af biodiversitet er en af de største udfordringer, som vi mennesker står overfor. Ifølge FN’s Naturpanel (IPBES) har tabet af biologisk mangfoldighed og naturens økosystemer aldrig været større, end det er nu. Arter forsvinder, og økosystemer skades og ødelægges i et tempo, som truer livsbetingelserne for både os, der lever i dag, og for fremtidige generationer. Udviklingen er derfor ikke kun en trussel mod naturen, det er også en trussel mod vores velfærd. Områder med mange arter og habitater er bedre rustet til at tilpasse sig klimaforandringerne, ligesom mange og forskellige bestøvere er en forudsætning for store dele af vores fødevareproduktion. Hvem gør en særlig indsats for at standse dette tab? Hvem skaber effektive og innovative løsninger på vores fælles udfordring?

Indstil dem som kandidat til Nordisk Råds miljøpris. Deadline er 13. maj. Årets miljøpristema afspejler og understøtter FN’s verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land.

Nomineringsskema til Nordisk Råds miljøpris 2020.

Tidligere vindere:
2019 Greta Thunberg (SE) – har vakt liv i klimadebatten med bevægelsen FridaysF…
2018 Naturressourcerådet i Attu, Vestgrønland (GL) – lokale fiskere foretager o…
2017 RePack (FI) – genbrugsemballage til e-handel
2016 Too Good To Go (DK) – digital innovation, som understøtter en bæredygtig l…
2015 Elselskabet SEV (FO) – grøn elektrificering
Om Nordisk Råds miljøpris

Prisen blev uddelt første gang i 1995 og har til formål at styrke bevidstheden om miljøarbejdet i Norden. Temaet for Nordisk Råds miljøpris 2020 er biodiversitet. Alle kan indstille kandidater. Miljøprisen gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person, som på forbilledlig vis har formået at integrere respekten for miljøet i sin virksomhed eller gerning, eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet. Kandidatens initiativ skal have et nordisk perspektiv.

Vinderen offentliggøres i Reykjavik den 27. oktober 2020 i forbindelse med Nordisk Råds session i Island.