De kommende tre år sætter UNICEF Danmark og Spejderne fælles fokus på at fremme børns rettigheder. Første skridt på vejen er et samarbejde omkring udvikling af aktiviteter, der støtter op omkring dette års ‘Børnenes u-landskalender’.

Gennem et nyt stort samarbejde sætter spejderbevægelsen og UNICEF ekstra skub på udbredelsen af FNs børnerettigheder. Det sker blandt andet gennem dette års ‘Børnenes U-landskalender’, hvor spejderne skal udvikle aktiviteter til brug i skoler i hele landet.. Foto: PR-Foto Spejdene

Hvad sker der, når du tager UNICEF Danmark og FNs børnekonvention, og matcher det med Spejdernes mere end 100 års erfaringer med at skabe konkrete og nærværende aktiviteter for børn og unge? Det har de to toneangivende organisationer sat sig for at undersøge gennem et ambitiøst treårigt samarbejde: “Samarbejdet mellem UNICEF og spejderbevægelsens har et klart mål – at børn og unge får endnu bedre kendskab til børnerettighederne. På den måde kan børn skabe og værne om deres eget børne- og ungeliv. Hos Spejderne har vi fundet en samarbejdspartner, der ikke alene deler vores værdisæt, – vi får også en medspiller, der kan omsætte viden og læring til konkrete aktiviteter, der involverer børn og unge i praksis,” siger Karen Hækkerup, generalsekretær for UNICEF Danmark.

Børns rettigheder er det nye samarbejdes “fælles DNA”, og hos Spejderne, der repræsenterer mere end 70.000 børn og unge, glæder man sige til at skabe konkrete aktiviteter med afsæt FNs børnerettigheder: “Vi glæder os til, at bruge al vores erfaring med at skabe udviklende børne- og ungdomsaktiviteter, til at gøre FNs børnerettigheder endnu mere konkrete og nærværende for Danmarks børn og unge. Målet er, at vi sammen bidrager til at skabe generationer af børn og unge, der med praktisk kendskab til børns rettigheder oplever, at de får øget styrke til at udfolde deres eget liv på bedste vis,” siger Kristine Clemmensen-Rotne, der udgør den ene halvdel af Foreningen Spejdernes formandskab.

Første gang man kan opleve samarbejdet, er til efteråret når tusindevis af danske børn i hele landet i forbindelse med dette års udgave af børnenes u-landskalender, kan deltage i børnerettighedsaktiviteter, der er udviklet af UNICEF og Spejderne i fællesskab. I år er det nemlig UNICEF, der står bag de projekter, som overskuddet fra børnenes u-landskalender skal bruges til.

Fakta: Formålet og visionen for partnerskabet
Formålet med partnerskabet er, gennem handling, viden og forståelse for børns rettigheder, at:
Bidrage til at børn og unge trives og får en god og tryg opvækst
Udvikle børn og unges evne til at fremme og udleve egne og andre børns og unges rettigheder i samfundet
Engagere voksne, herunder spejderledere og forældre, i at fremme børn og unges fulde potentiale baseret på deres rettigheder.

Visionen er at partnerskabet bliver en betydningsfuld aktør for børn og unges vilkår i Danmark og vil blandt andet fokusere på:
‘Right Holders’. Partnerskabet er fokuseret på børn og unges rettigheder, og skal inddrage børn og unge og deres mening i arbejdet.
Oplysning. Høj grad af kendskab – børn og unge skal oplyses om deres rettigheder.
Udfoldelse. At børn kan operationalisere den viden, tage ansvar for eget liv og udfolde sig gennem rettighederne. Børn og unge agerer, når de oplever at andres rettigheder overtrædes – rettighederne er for ALLE børn og unge.
Aktivitet. At spejdernes ‘learning by doing’ tilgang er en gennemgående metode i arbejdet omkring børns rettigheder.
‘Duty bearers’. Vi ønsker at nå de voksne, som er ‘Duty bearers’, og har stort ansvar for at rettighederne overholdes samt for at styrke børn og unge i deres liv.
Synergi. Vi ønsker synergi og samspil mellem partnernes relevante projekter og initiativer, fx i relation til FN’s Verdensmål.
Branding. Begge parter drager fordel af at brande partnerskabet på baggrund af de fælles værdier.
Fælles stemme. Partnerskabet er en fælles platform og samfundsaktør til formidlingen af budskabet og aktiviteter om børn og unges rettigheder.

UNICEF Danmark:
UNICEF Danmark er FN’s børnefonds repræsentation i Danmark. UNICEF er dén organisation, alle verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn overlever og klarer sig i livet. Organisationen taler for børns rettigheder i hele verden. Rammen er FN’s Børnekonvention.

I Danmark (Rigsfællesskabet) er UNICEF Danmark stemme for vores børn og verdens børn. Det vil sige, at organisationen dels har fokus på at udbrede kendskab til børns rettigheder samt bidrage til, at de overholdes i Danmark, dels arbejder for at øge danske børn og voksnes globale medborgerskab, blandt andet gennem at sikre viden om og donationer til arbejdet for nogle af verdens mest udsatte børn.

UNICEF Danmark har en bred række af samarbejdspartnere, både meningsdannere, politikere samt i særdeleshed virksomheder og fonde. Cirka 80.000 private danskere er Verdensforældre og endnu flere bidrager med deres støtte; tid eller donationer på anden vis. UNICEF har et vidtstrakt skolearbejde, der pt. omfatter 48 UNICEF Rettighedsskoler, men derudover også af forskellige former for læring, undervisningsmateriale mv.

SPEJDERNE:
SPEJDERNE er en paraplyorganisation, der repræsenterer de fem danske spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. SPEJDERNE er en børne- og ungdomsbevægelse med over 70.000 medlemmer, med ca. 1.100 spejdergrupper fordel ud over hele Danmark.

Formålet med SPEJDERNE er at gøre endnu flere børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

SPEJDERNE udvikler spejderbevægelsen på tværs af landets fem spejderkorps, og bidrager til at give spejderlivet et moderne og tidssvarende udtryk, der kan tiltrække endnu flere børn og unge. Det betyder ikke, at alle børn og unge nødvendigvis skal blive spejdere, men de kan have glæde af at komme i tættere berøring med spejderbevægelsen og spejdermetoden.