Region Hovedstaden udvider med i alt 30 nye praktiserende psykologer for at komme de lange ventetider til livs. Regionen har fokus på behovet for psykologhjælp, herunder særlig behandlingstilbud til unge, der kæmper med angst og psykisk mistrivsel. P.t. er der ca. tre måneders ventetid til behandling hos praktiserende psykologer. Det oplyser Region Hovedstaden i nedenstående pressemeddelelse

Foto: ABW

Der har desværre for længe været for lang ventetid til at modtage behandling hos en psykolog i Region Hovedstaden. Det bliver der gjort noget ved nu. Regionen har over dette års finanslov modtaget ekstra midler til finansiering af psykologbehandling til unge mellem 18 og 24 år, som har let til moderat angst eller depression. Disse unge kan fremover få gratis behandling hos en praktiserende psykolog. Bevillingen giver regionen mulighed for at finansiere en udvidelse af antallet af praktiserende psykologer, som vil komme alle borgere med lægehenvisning til psykolog til gode.

Yderligere midler fra regionen
På grund af regionsrådets store interesse for at nedbringe ventetiden, er budgettet finkæmmet, og politikerne i regionsrådet har fundet yderligere midler til at forbedre servicen til borgere med behov for psykologhjælp. Der anvendes yderligere midler fra regionens eget budget, så der kan udvides med i alt 30 psykologer.

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu får gjort noget ved de lange ventetider på psykologhjælp. Når man som menneske bliver ramt af f.eks. angst eller depression, kan det være en meget alvorlig og livsindgribende affære. Jeg er selvfølgelig glad for bevillingen fra finansloven, men også glad for, at der har været politisk opbakning i regionsrådet til at forbedre serviceniveauet på psykologområdet, så mennesker med behov hurtigere kan få hjælp, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Alt for lang ventetid
Ventetiden til psykologhjælp for borgere med let til moderat angst eller depression samt andre lægehenviste patienter er omkring 12 uger i Region Hovedstaden. Men der er eksempler på, at der enten er endnu længere ventetid eller helt lukket for nye patienter hos enkelte psykologer. Selvom ventetiden i regionen er på niveau med ventetiden i de øvrige regioner, vurderer regionsrådet, at 12 ugers ventetid er utilfredsstillende for borgerne.

– Jeg har fulgt udviklingen i ventetid til psykologhjælp og må konstatere, at den desværre ikke er på et acceptabelt niveau med det aktuelle antal praktiserende psykologer. Derfor vælger vi nu at benytte både den nye bevilling, som skal tilgodese gratis psykologbehandling af særlige grupper af unge, og regionens egne midler til en mærkbar udvidelse af behandlingskapaciteten. Jeg glæder mig til at se effekten af de nye bevillinger på sigt og selvfølgelig fortsat følge området tæt, siger formand for udvalget for forebyggelse og sammenhæng, Qasam Ahmad (AL).

Vil komme alle patienter til gavn
Ved udvidelse af antallet af praktiserende psykologer kan regionen ikke bestemme, hvilke patienter/henvisningsårsager psykologerne skal behandle. Psykologerne kan selv vælge hvilke henviste patienter, de tilbyder behandling – blot patienterne er omfattet af overenskomstens bestemmelser. Regionen forventer derfor, at de 30 ekstra psykologer vil medføre kortere ventetid for alle henviste patientgrupper.

Fakta:

  • Merbevillingen fra finansloven finansierer 17 kapaciteter.
  • Regionsrådet i Region Hovedstaden har afsat yderligere midler, som finansierer 13 kapaciteter.
  • Det forventes, at de 30 nye psykologer vil kunne tage imod patienter allerede i løbet af 2021.
  • Det er endnu ikke besluttet, hvor i regionen de 30 nye psykologer vil være placeret rent fysisk.