KU.BE modtager 2,65 millioner kroner fra Velux Fonden til projektet ”På kanten af kulturen”, der skal klæde danske kulturhuse på til at rumme udsatte unge.

Der er masser af visioner om rummelighed i de danske biblioteker og kulturhuse. Men i mødet med grupper af udsatte unge, der ikke respekterer spillereglerne, optræder larmende og skaber konflikt, så kniber det alligevel med rummeligheden. Ofte bliver løsningen eksklusion af de uroskabende unge, og det kan medvirke til at skubbe dem længere ud mod kanten af samfundet.

Foto: Anne Beth Witte

Det skal et nyt projekt i kultur- og bevægelseshuset KU.BE på Frederiksberg være med til at råde bod på. Med en bevilling på 2,65 millioner kroner fra Velux Fonden vil KU.BE over de næste tre år udvikle metoder til at inkludere udsatte unge i konstruktive fællesskaber og introducere dem til kultur- og fritidslivet med et mere aktivt og socialt liv til følge.

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) er glad for, at KU.BE er drivkraft for det vigtige projekt: ”Der er tale om en gruppe meget sårbare unge, med risiko for at blive marginaliseret af samfundet. Kulturhusene har både gode kræfter og viljen til at gribe de unge, men der mangler simpelthen konkrete redskaber til at lykkes med det. Derfor er det et meget vigtigt projekt, som KU.BE med Velux Fondens bevilling nu kan sætte sig i spidsen for.”

KU.BE er i sin essens både et kultur- og bevægelseshus, og projektet tager for en stor del afsæt i bevægelsesaspektet, hvor idræt vil være et af de bærende elementer, som skal initiere brobygningen til de unge. Det glæder formand for Frederiksberg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Simon Aggesen (C): ”På Frederiksberg har vi fokus på at øge andelen af idrætsaktive borgere markant. Derfor er det selvfølgelig virkelig spændende, at projektet potentielt kan engagere en befolkningsgruppe, som er svær at nå – nemlig de unge – i bevægelsesaktiviteter. Og samtidig vil vi gerne finde nye veje til at åbne KU.BE op for netop unge brugere. Så udover det helt centrale, som handler om de udsatte unge, så ser jeg nogle virkelig positive sidegevinster for Frederiksberg i dette her projekt.”

”På kanten af kulturen” drives af og forankres i KU.BE på Frederiksberg med Idrætsprojektet og KAB som nære samarbejdspartnere, der skal varetage opgaver inden for henholdsvis facilitering af idrætsaktiviteter og kontakt til de sårbare unge. Der tilknyttes en følgegruppe bestående af mindst syv kulturhuse på tværs af landet, og projektet skal munde ud i konkrete pædagogiske og kommunikative værktøjer til at inddrage udsatte unge i kulturhusene rundt om i Danmark.

”På kanten af kulturen” er støttet af Velux Fonden, der har bevilliget 2,65 million kroner over tre år til projektet.

Læs her.