Sikkerhedsstyrelsen har sammen med en række andre myndigheder været involveret i udarbejdelsen af en ny dansk standard for vaskbare mundbind, fx stofmundbind, der kan bruges som beskyttelse mod spredning af coronavirus i det offentlige rum. Standarden er udarbejdet af standardiseringsudvalget S-877 under Dansk Standard. Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Standarden DS 3000:2021 “Vaskbare mundbind til flergangsbrug i det offentlige rum – Krav og prøvningsmetoder” er blevet udarbejdet i løbet af det seneste halve år. Behovet for standarden er opstået som følge af coronapandemien og kravet om at bære mundbind mange steder i det offentlige rum.

Hvis standarden anvendes ved fremstilling af et vaskbart mundbind, er der krav om, at standardens nummer og filtreringsgraden skal være trykt på emballagen, som mundbindet sælges i. I standarden stilles der blandt andet krav til produktion og materialevalg.

Der må fx ikke være uønsket kemi som flourstoffer eller antibakteriel behandling i mundbindet, og materialerne må ikke være sundhedsskadelige.

Desuden er der krav om, mundbindet skal kunne filtrere enten 70 eller 90 procent, og der er krav til, hvordan mundbindet skal testes for at sikre, at det lever op til specifikationerne.

Et stofmundbind, der fremstilles efter standarden DS 3000:2021, kan bruges som beskyttelse i det offentlige rum, fx i butikker.

Der er strengere krav til den beskyttelse, som medicinske mundbind og personlige værnemidler som FFP-masker skal yde, fx når de skal anvendes i sundhedssektoren.

LINK TIL DANSK STANDARD