Sygeplejerske bortvist fra sit arbejde på grund af opslag i patientjournaler, der ikke skete som led i behandlingen af patienter. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk / Dit Frederiksberg

215 borgere vil de næste dage få en besked i deres eBoks om, at en sygeplejerske i Region Hovedstaden beklageligvis uberettiget har været inde og kigge i deres elektroniske patientjournal. Sygeplejersken, der var ansat på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blev bortvist og efterfølgende afskediget.

I alt har sygeplejersken i en periode fra maj 2017 til januar 2020 foretaget 336 uberettigede opslag i 215 forskellige borgeres patientjournal. Alle de uberettigede opslag er indmeldt til Datatilsynet og politiet. Der er ikke noget i Region Hovedstadens undersøgelse, der tyder på, at oplysninger er blevet misbrugt, men det vil være politiets opgave at følge op på det.

Læring fra sagen.
Opslagene i patientjournalerne er fortrinsvist sket forud for indførelsen af den automatiske logopfølgning i Region Hovedstaden, som blev igangsat i efteråret 2019. Den nye automatiske logopfølgning gennemgår den fulde log, modsat den tidligere manuelle kontrol, der var stikprøvebaseret.

Personale på regionens hospitaler har adgang til borgernes helbredsoplysninger på tværs af den elektroniske patientjournal, så de kan give en god, hurtig og effektiv behandling i fx akutte situationer.

Regionen har ikke tidligere haft anledning til en så omfattende mistanke til en medarbejder. På baggrund af den konkrete sag vil administrationen gennemgå de eksisterende procedurer så de bedst muligt kan sikre, at der ikke sker systematisk misbrug af adgange til patientoplysninger.