Vinteren er lige om hjørnet, og dermed også sæsonen for at rydde sne og sikre fortove mod is, sne og glat føre.

Foto ABW

I den forbindelse er du som grundejer ansvarlig for den del af dit fortov, der grænser op til offentlig vej. På private fællesveje er du også ansvarlig for halvdelen af kørebanen ud for din matrikel.

Når du glatførebekæmper og rydder for sne, må du ikke benytte kemiske midler, som salt, til glatførebekæmpelse og snerydning. Brug i stedet grus, CMA, kalksaltpeter, urea eller lignende på færdselsarealer og trapper.

Vær særlig opmærksom, hvis du bor på en af vores oplands- eller klimaveje, hvor alt andet end brug af CMA, kalksalpeter eller urea på fortovene og vejene kan skade drikkevandet. Grus kan f.eks. stoppe drænfunktionen af drænasfalt eller fylde indløbselementer.

Er du i tvivl om, om din vej er en oplandsvej eller en klimavej, kan du se mere på denne side

Læs mere om dine forpligtigelser som grundejer på frederiksberg.dk/snerydning