Alle Folketingets partier er blevet enige om, hvordan prøver og eksaminer skal håndteres resten af dette skoleår, meddeler Børne- og Undervisningsministeriet.

Hverdagen for landets elever og kursister er normal igen. COVID-19 er ikke en samfundskritisk sygdom. Regeringen og Folketingets partier er derfor enige om, at sommerens prøver på de fleste uddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område skal afholdes som normalt.

Regeringen og partierne er samtidig enige om enkelte undtagelser: Landets afgangselever i grundskolen og på gymnasiale uddannelser afslutter til sommer flerårige uddannelsesforløb, hvor store dele af uddannelsesforløbet har været underlagt forskellige covidrestriktioner og -forstyrrelser.

Parterne bag aftalen er bl.a. enige om, at:

Der afholdes færre prøver i grundskolen end normalt, så der alene afholdes fire prøver i 9. klasse mod normalt syv prøver og fire prøver i 10. klasse mod normalt op til 11 prøver. Den praktiske/musiske valgfags-prøve i 8. klasse aflyses. Elever i grundskolen får standpunktskarakteren på beviset, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren.

Der afholdes færre prøver for elever i 3.g på de gymnasiale uddannelser end normalt, så elever i 3.g alene skal til fire prøver. Alle prøver afholdes som normalt i 1.g og 2.g samt på hf, hf-enkeltfag, GSK, SOF og GIF. Det bliver dog muligt for elever på hf at bede uddannelsesinstitutionen om kun at komme til fire prøver til sommer.

Der ændres ikke i antallet af prøver på erhvervsuddannelserne. Det skyldes, at der allerede er indført en høj grad af fleksibilitet i prøveafviklingen på erhvervsuddannelserne.

Der ændres ikke i antallet af prøver på bl.a. FVU, AMU og avu.

 

Foto: ABW