Der er kommet nye studier, der peger på, at man har en beskyttende immunitet i mindst 12 måneder efter overstået infektion. Studierne tyder på at der er individuel variation i styrken af immunitet efter overstået infektion og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at man bliver vaccineret uanset om man tidligere har været smittet. På nuværende tidspunkt er der ikke lige så lang opfølgningstid for immunitet efter vaccination, men vurderingen er, at immuniteten efter vaccination er mindst ligeså effektiv som efter overstået infektion.

”De nye studier peger på, at den beskyttende immunitet efter vaccination er endnu bedre end efter overstået sygdom. Vores nye vurdering er derfor, at effekten af vaccination er 12 måneder”, siger enhedschef Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvor længe man er beskyttet efter færdigvaccination, betyder også, at det ikke vurderes at være relevant med en generel revaccinationsindsats før tidligst ved årsskiftet 2021/22. Sundhedsstyrelsen vil samtidig løbende vurdere, hvorvidt der kan være behov for en fokuseret revaccinationsindsats af særlige grupper.

”Vi følger nøje med i, hvad der sker i udviklingen i epidemien i ind- og udland, og særligt om der opstår tegn på, at immuniteten mod COVID-19 bliver mindre. Men ud fra de nuværende studier er vi meget optimistiske vedrørende tidspunktet for revaccination,” siger Bolette Søborg.

Den ændrede vurdering af, hvor længe man er immun efter vaccination mod COVID-19, samt overstået COVID-19 infektion vil blive indarbejdet i alle de relevante retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, herunder Retningslinjer for håndtering af COVID-19 og Anbefalinger for vaccinerede personer.

Læs mere her

Foto: ABW