​I budgetaftalen for 2023 afsætter Region Hovedstaden 36 mio. kr. til at styrke psykiatrien. Det er især børn- og ungdomspsykiatrien, der bliver boostet med den nye aftale.

Foto: ABW

Sundhedsprofilen fra 2021 viser, at mental mistrivsel stiger i vores region. Dette gælder især for børn og unge. Mistrivslen påvirker børnenes og de unges funktionsniveau og kan betyde, at de fungerer dårligere såvel fagligt som socialt.

Derfor har partierne bag den nye budgetaftale for Region Hovedstaden besluttet at afsætte i alt 30 mio. kr. i 2023 til at øge kapaciteten indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Et beløb, der i 2024 bliver sat op til 35 millioner.

– Vi i SF er meget glade for at kunne sætte et gedigent aftryk i budgetaftalen på psykiatriområdet, især inden for børne- og ungdomspsykiatrien. For mig som formand i Social- og Psykiatriudvalget har det været vigtigt at give området et løft, da rigtigt mange børn og unge mistrives mentalt. Selvfølgelig er det vigtigt, at der bliver satset på hele psykiatriområdet, men lige nu og her er det vigtigt, at vi sørger for at gøre noget for de fremtidige generationer, siger Peter Westermann (SF).

3,2 mio. kr. til STIME
Flere kommuner i Region Hovedstaden er med i det tværsektorielle samarbejde ’STIME’, hvor kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden tager et fælles ansvar for at tilbyde børn og unge i psykisk mistrivsel en tidlig og effektiv indsats i deres nærmiljø. Indsatsen er i tråd med anbefalingerne i Sundheds- og Socialstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien, der udkom i starten af året.

Så ud over det generelle løft til børne- og ungdomspsykiatrien er der blevet afsat 3,2 mio. kr. årligt til STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) fra 2024 og frem og 100.000 kr. ekstra i 2024 til etableringsomkostninger.

– STIME er et meget vellykket projekt, derfor er det rigtigt fint, at vi allerede nu tænker fremad og afsætter etableringsomkostninger til 2024, så flere kommuner får tid til at tilslutte sig og tilpasse deres egne budgetter, fortæller Peter Westermann (SF).

Håber på flere penge fra finansloven
Han håber også på, at regeringens 10-årsplan for psykiatrien, der er ved at blive forhandlet færdig, kommer til at udløse flere penge til området.
Regionsrådet har ikke bare afsat midler til børne- og ungdomspsykiatrien i budgetaftalen. Aftaleparterne har også afsat 3,2 mio. kr. til opnormering af F-ACT (team, der yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom).

– Vi ønsker at opnormere F-ACT i 2023 med forventning om, at der kommer midler til psykiatrien fra 2024 og frem i forbindelse med 10-årsplanen og den kommende finanslov, forklarer Peter Westermann.

I det hele taget er den længe ventede 10-årsplan for psykiatrien styrende for, hvordan regionsrådet kommer at prioritere de økonomiske midler i fremtiden. Blandt andet er man i årets budgetaftale blevet enige om at lave en ny 3-årsplan for udviklingen i psykiatrien, der tager udgangspunkt i den nationale 10-årsplan, når den kommer.

Læse hele budgetaftalen.​

Kilde.