Frederiksbergfonden hædrer kunstnerisk kraftcenter og livskraft i hverdagen. Betty Nansen Teatret modtager Frederiksbergprisen 2022 og Frederiksbergfondens Hæderspris tildeles lokal ildsjæl, der har gjort en forskel for mødre og børn gennem 18 år.

Fra venstre Martin Dahl (direktør, Frederiksbergfonden), Jette Halling (formand Mødrehjælpen), Sys Rovsing (bestyrelsesformand, Frederiksbergfonden), Elisa Kragerup (teaterdirektør, Betty Nansen), Eva Præstiin (teaterdirektør, Betty Nansen), Anders Sylvest (produktionsleder, Betty Nansen) og Mads Lebech (bestyrelsesmedlem, Frederiksbergfonden) Foto: Lars Schmidt

Det er i år 26. gang, at Frederiksbergfonden uddeler Frederiksbergpriserne til to prismodtagere, som bestyrelsen ønsker at hædre for en ekstraordinær indsats. Navnene på årets prismodtagerne blev i går aftes afsløret ved en festlig begivenhed på Frederiksberg.

Frederiksbergfondens bestyrelse har i år valgt at hylde to prismodtagere, som har et meget forskelligt virke, men begge prismodtagere har med et særligt engagement udmærket sig som et kraftfuldt, lokalt omdrejningspunkt til gavn og glæde for mange mennesker.

Torsdag blev Betty Nansen Teatret på Frederiksberg Allé hædret med Frederiksbergprisen, og Jette Halling, initiativtager og formand for Mødrehjælpen på Frederiksberg, modtog Frederiksbergfondens Hæderspris.

Frederiksbergprisen 2022 og 100.000 kroner til Betty Nansen Teatret
Frederiksbergprisen tildeles et lokalt initiativ eller organisation, der har formået at udvikle en ide eller et initiativ til at blive en betydningsfuld del af livet på Frederiksberg.

Begrundelse:

Betty Nansen Teatret har formået at udvikle ny dramatik, iscenesættelse, instruktion og nyuddannede skuespillere til at blive fremtidens teaterstjerner. Dette er i år anerkendt med Reumert-prisen Årets Forestilling for opsætningen af ”Stolthed og Fordom”. Teatret har også gennemgået en omfattende ombygning, som er udført med respekt for, at den gamle teaterbygning skal være både imødekommende, funktionel og samtidig respektere sin historie, der kan spores tilbage til 1800-tallet. Endelig er det bestyrelses opfattelse, at teatret aktivt indgår i byens netværk og samtaler om scenekunstens forhold og gør sit yderste for også at inkludere nye og yngre teatergængere.

Eva Præstiin, teaterdirektør og producent på Betty Nansen Teatret:

”Vi er utrolig stolte af at modtage Frederiksbergprisen – det er en meget fin anerkendelse af teatrets mangeårige indsats og vildt skønt at få en lokal pris, for vi er enormt glade for at ligge på Frederiksberg og være en del af det lokalmiljø, der findes her. Siden vi kom for fire år siden, har der været virkelig mange døre, der har åbnet sig for os på Frederiksberg. Vi har i høj grad mærket, at der står et lokalmiljø klar, hvis man gerne vil det.
Og så er vi meget stolte af teatrets placering på Frederiksberg Allé. Derfor var det meget vigtigt for os, at ombygningen skulle bevare historien og at bygningen skulle smelte sammen med alléen.”

Frederiksbergfondens Hæderspris og 50.000 kroner til Jette Halling, initiativtager og formand for Mødrehjælpen lokalforening på Frederiksberg

Frederiksbergfondens Hæderspris tildeles et menneske, som i kraft af sin person, virke eller profession har betydet noget særligt for Frederiksbergs borgere.

Begrundelse: 
Frederiksbergfonden har blandt andet til opgave at styrke livskraften i udsatte familier på Frederiksberg gennem bevillinger til lokale indsatser som bl.a. Mødrehjælpens lokalafdeling på Frederiksberg løfter. Hædersprismodtager Jette Halling har ikke kun været den bærende kraft, da lokalafdelingen i 2004 skulle etableres på Rolighedsvej. Hun har som formand samtidig haft et enestående talent for at skabe mening med frivilligheden blandt de mange faste personer, som deltager i arbejdet. Sammen gør de en imponerede indsats for, at mange forældre og børn med en rigtig svær økonomi eller andre behov i dag har et sted at få hjælp.

Jette Halling: ”Jeg har i mange år haft en dejlig bestyrelse, og det betyder jo rigtig meget, og vi har fået oparbejdet et fantastisk korps af frivillige, der arbejder i vores butik. Alle gør en stor indsats for at hjælpe dem, det hele handler om – mødrene og deres børn, som vi efterhånden har lært at kende og har hjulpet gennem flere år. For hvis du er på kontanthjælp og ikke kan få et job, så ændrer din situation sig altså ikke. Oven i det lider mange af mødrene også af sygdomme, og børnene har også tit forskellige problemer. Når jeg ”har hængt på” i så mange år, handler det meget om de skønne mennesker, vi hjælper og den glæde, der er ved at gøre det.”

Kort om Betty Nansen Teatret
Betty Nansen Teatret er et af Frederiksbergs hæderkronede scener, der kan spores helt tilbage til slutningen af 1880-tallet. Det blev drevet som teater under forskellige navne, indtil teaterdirektør Betty Nansen tiltrådte i 1917 og satte sit navn på facaden. Med til teatret hører også anneksscenen Edison, der aktuelt opfører ”Mørkt Forår”.

Teatrets direktører, producent Eva Præstiin og instruktør Elisa Kragerup, har i de seneste fire år stået i spidsen for en unik udvikling af teatrets metode og repertoire, der nyfortolker klassikerne i en smeltedigel af forskellige kunstarter og omskrivninger, som spinder stærke tråde til samtiden.

Repertoiret appellerer både til det klassiske, modne teaterpublikum, men i høj grad også til det yngre publikum, idet næsten 30 pct. af publikum i år er under 25 år. I efteråret 2022 opfører teatergruppen Platt-form og Danmarks Underholdningsorkester revykoncerten ”Ej, hvor grineren” for Frederiksbergs de ældste klasser i folkeskolen og elever på ungdomsskoleuddannelser. Eleverne præsenteres for revyen som genre og for revyens historie i et forsøg på at sætte scenen for tanker om datidens og nutidens rammer for humor.

Kort om Jette Halling og Mødrehjælpens Lokalafdeling på Frederiksberg
Jette Halling etablerede på opfordring Mødrehjælpens lokalforening på Frederiksberg i 2004. Året efter kom hun i Mødrehjælpens hovedbestyrelse, men det var det lokale arbejde, der trak mest. Et år efter lokalforeningens start åbnede de en genbrugsbutik og flyttede snart til en større butik på Rolighedsvej, der drives af foreningens 38 frivillige. Overskuddet fra butikken og indtægterne fra lokale støttemedlemskaber bruges til en række lokale indsatser for enlige mødre og deres børn. Det kan være hjælp til at holde fødselsdag, muligheden for at søge julehjælp, få en julegave eller komme til juletræsfest. De arrangerer også ture og ferieudflugter, hvor både børn og mødre kan deltage, og her har de stor glæde af oplevelserne og det sociale samvær med hinanden. Foreningen kan også yde tilskud til idræts- eller fritidsaktiviteter – med andre ord, så bidrager lokalforeningen til, at flere sårbare børn føler sig set og oplever at blive inkluderet i fællesskaber.

Kort om Frederiksbergfonden
Frederiksbergfonden er en velgørende, erhvervsdrivende fond, som har til formål at støtte aktiviteter på Frederiksberg, som engagerer, fornyer og understøtter byens udvikling. Fonden blev etableret i 1990 efter at Frederiksberg Sparekasse blev solgt.
Fonden støtter mange forskellige ansøgninger fra foreninger, netværk, arrangører, klubber, borgergrupper, kulturorganisationer og institutioner inden for fire filantropiske retninger: Opvækst, Livskraft, Oplevelser og Medborgerskab. Fonden uddeler op til 12 millioner kroner årligt. Fonden hædrer hvert år lokale initiativer og personer med Frederiksbergprisen og Frederiksbergfondens Hæderspris.
Prisuddelingen blev i år afviklet på Allégade 7 omkring det tidligere Økologiske Inspirationshus som Frederiksbergfonden erhvervede i 2021. Ejendommen skal i de kommende år ombygges til at huse et nationalt madkulturcenter for skolehaveforeningen Haver til Maver og dens brugere.

Kilde.