Fra og med 1. juli 2021 er det muligt for politiet at indføre nattelivszoner i områder af byer, hvor der er mange beværtninger. Det er zoner, hvor personer der eksempelvis begår vold i nattelivet kan idømmes et nattelivsforbud, ikke må opholde sig eller færdes om natten.

En tur i byen med vennerne skal være festlig, fornøjelig og ikke mindst tryg. Det er langt de fleste byture heldigvis også, men der er også nogle få personer, der ødelægger stemningen og trygheden ved at begå vold eller anden alvorlig kriminalitet i nattelivet.

Derfor har et flertal i Folketinget vedtaget at personer, der begår vold og andre typer af kriminalitet i nattelivet, kan idømmes et forbud mod at opholde sig eller færdes på værtshuse, barer og andre dele af nattelivet mellem midnat og klokken fem om morgenen i en periode på op til to år.

”Langt de fleste kan godt finde ud af at have en hyggelig aften i byen med vennerne, men vi ser også at enkelte skaber utryghed i nattelivet og opfører sig voldeligt eller begår anden alvorlig kriminalitet. Derfor ser jeg frem til, at vi nu får mulighed for at udpege nattelivszoner hvor de her personer fremadrettet ikke må komme”, siger politiinspektør, Claus Birkelyng.

Det er politidirektørerne i de enkelte politikredse, der kan udpege områder som nattelivszoner, hvor de dømte med et nattelivsforbud altså ikke må opholde sig eller færdes. Det kan være områder af byer, hvor beværtningerne ligger tæt eller steder af mere midlertidig karakter som en festival.

”Det betyder, at møder vi en person, der er idømt et nattelivsforbud på et værtshus eller i en nattelivszone, falder hammeren med det samme – og det uanset om vedkommende eksempelvis er dømt for vold i nattelivet i Viborg, men træffes om natten på en bodega i Vordingborg”, siger Claus Birkelyng.

Udvidet mulighed for beslaglæggelse af værdier

Folketinget har sammen med nattelivsforbuddet samtidig givet politiet udvidet muligheder for at beslaglægge værdier fra personer, som har gæld til det offentlige.

Tidligere kunne politiet beslaglægge værdiggenstande som smykker og kontanter, hvis personen man stod over for havde gæld i forbindelse med en straffedom som eksempelvis sagsomkostninger eller offererstatning. Nu kan politiet beslaglægge værdifulde genstande, så længe vedkommende har gæld under inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Kilde

Foto: JTL