​​​​​​​Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en ny og ambitiøs indsats, som skal mindske partikelforureningen og NOx – udslippet og give renere luft på Frederiksberg frem mod 2030, oplyser Frederiksberg Kommune.

Luftforurening er et af de største problemer for folkesundheden i byerne og kan blandt andet medføre astma, diabetes, hjertekarsygdomme og for tidlig død. Målet for den nye strategi ”Ren Luft 2030” er, at Frederiksberg senest i 2030 lever op til WHO’s anbefalinger for luftkvalitet.

Udsigten til at få ren luft i hele byen glæder borgmester Simon Aggesen (C):

”Vi har i flere år arbejdet på at mindske luftforureningen blandt andet ved at etablere nye ladestandere og parkeringspladser til el-biler, samt ved at indføre miljøzoner for lastbiler og varebiler. Men der skal skrues meget mere op for indsatsen, så vi får færre partikler også fra dieselpersonbilerne og brændeovnene. Jeg glæder mig over, at regeringen har fremlagt et udspil, der sætter fokus på netop partikelforurening fra både dieselbiler og brændeovne, men der er stadig behov for, at vi presser endnu mere på for at få ændret de statslige rammer på området. Vi skal kunne leve og bo i byen uden at bekymre os om, hvad luftforureningen kan betyde for vores helbred”.

Også formand for By- og Miljøudvalget Jan E. Jørgensen (V) bakker varmt op om indsatsen:

”En stor del af forureningen kommer hertil fra udlandet, men lokale kilder som biler og brændeovne har også betydning. Regeringens forslag giver kommunerne nogle håndtag i forhold til brændeovne, men vi kunne også tænke os muligheden for, at man kan søge tilskud til at sætte partikelfilter på sin brændeovn, ligesom vi snarest på Frederiksberg ønsker at få indført miljøzoner for dieselpersonbiler. Vi vil også tage helt nye metoder i brug, for eksempel ved at bruge vej- og fortovsbelægninger der fjerner NOx.”

Læs mere her.

Foto: ABW