Det er en stor ære, at ZTRONG kan byde Poula Helth velkommen ind i den protreptiske verden. Lige om lidt bliver hun en aktiv del af at tegne ZTRONGs fremtid.

Poula er ph.d. (CBS). cand.scient.adm. (RUC), socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i København og er uddannet i narrativ terapi (DISPUK).

Hendes ph.d. ”Learning in practice” som har vægt på, hvordan man lærer af praksis bl.a. ved at anvende æstetisk lederskab, er baseret på aktionsforskning i perioden 2014 – 2018. Projektet er gennemført i 10 danske (primært offentlige) virksomheder gennem 125 interventioner. Poulas forskning har dokumenteret, at effekten af at arbejde med kollektiv læring i organisationer kan føre til bæredygtige forandringer af den daglige ledelsespraksis. Poulas forskning har vist, at der er behov for at styrke ledernes færdigheder og kompetencer gennem transformativ læring, på baggrund af erfaringer fra egen praksis.

Poula har gennem en årrække undervist i det personlige lederskab og i kommunikation og ledelse på bachelor og masterniveau (bl.a. CBS, Scenekunstskolen, Københavns Professionshøjskole KP og DTU Diplom), og har omfattende erfaring i procesledelse, coaching og protreptik. Har gennemført forandringsprojekter i KL og i ca. 25 danske kommuner og statslige styrelser. Hun er tilknyttet SDG Aktionsuniversitet hvor hun arbejder med Verdensmål, og er konsulent og aktionsforsker i sit eget firma, Nyt Lederskab. Hendes projekter har til formål at forbedre og fremme lederes bæredygtige læringskompetencer.

Poula har udgivet mere end 30 bøger og artikler om lederskab og kommunikation, bl.a. antologien ”Lederskabelse – det personlige lederskab”, der udkommer i en helt ny udgave i 2023, antologien ”Ledelse og læring i praksis”, 2019, ”Metoder til læring i praksis”, 2022, ”At tale med omtanke – kommunikation i det personlige lederskab”, 2021, ”Ind i ledelse” sammen med Leif Pjetursson, 2014, ”Menneske og leder” sammen med Ole Fogh Kirkeby, 2007, 2015 og med Maibritt Isberg Andersen og Ole Fogh Kirkeby i 2023 samt ”Æstetisk lederskab – kollektiv læring i praksis” 2021.

Hele ZTRONG-teamet glæder sig ubeskriveligt meget til dette samarbejde!

ZTRONG teamet består af: Guli werther – Karin Sieling Jønson – Solveig K. Jensen – Maria Ancher Svensson – Katarina Bjerre Vestbjerg – Janne Bremholm-Nielsen – Helle Andrea Pedersen – Sarah Lie Bach Berggreen – Maibritt Isberg Andersen

ZTRONG er specialist i at gøre protreptik praksisnær. Læs mere her www.ZTRONG.dk

Poula Helth – pressefoto