På de offentlige veje har du som tilgrænsende grundejer forpligtelse både til at glatførebekæmpe og rydde fortovet for sne. På private fællesveje omfatter forpligtelsen også halvdelen af kørebanen ud for din matrikel.

Husk at du ikke må du benytte kemiske midler som salt. Brug i stedet grus, CMA, kalksaltpeter, urea eller lignende.

Bor du på en af kommunens oplandsveje eller klimaveje, kan alt andet end brug af CMA, kalksalpeter eller urea skade drikkevandet. Du må ikke bruge grus på en oplandsvej eller en klimavej, fordi det kan stoppe drænfunktionen af drænasfalt eller fylde indløbselementer.

Se om din vej er en oplandsvej eller klimavej på frederiksberg.dk/vejraaden

Husk at rydde for sne og sikre fortov mod glat føre

Foto: Anne Beth Witte