Fredag den 2. juli er det ti år siden, hovedstadsområdet blev ramt af det voldsomme skybrud, der lammede både trafikken og infrastrukturen, og kostede milliarder i oprydning og forsikringssummer. Sammen med kommunerne i hovedstadsområdet arbejder HOFOR på godt 400 skybrudsprojekter, der skal fremtidssikre byerne mod de ekstreme regnmængder, der falder ved skybrud.

Efter skybruddet i 2011 har der været flere skybrud i hovedstadsområdet. Her fra en indfaldsvej et par år senere.

Store dele af hovedstadsområdet stod under vand, da skybruddet ramte i 2011. Flere steder var vandstanden i knæhøjde, vejene var ufremkommelige, metrodriften indstillet, kældre oversvømmet, og kloaknettet kunne ikke rumme de voldsomme regnmængder, der faldt.

“Skybruddet i 2011 viste i den grad, at kloaknettet ikke var gearet til at håndtere de ekstreme vandmængder, der følger af klimaforandringerne. Skybruddet blev startskuddet til en ny infrastruktur, et ny vand-net, der opsamler og bortleder ekstremregn. Og til et tæt samarbejde på tværs af kommunerne i hovedstadsområdet. Vand respekterer nemlig ikke kommunegrænser, og derfor står vi stærkt i HOFOR med et samarbejde på tværs af otte kommuner. Sammen har vi lagt os i selen for at skybrudssikre hele hovedstadsområdet,” fortæller forsyningsdirektør i HOFOR Ole Adeler.

HOFOR har sammen med kommunerne planlagt omkring 400 projekter i hele hovedstadsområdet. Der er tale om helt ny infrastruktur, hvor der er tænkt i tunneler til regnvand og udvidelse af kloaksystemet under jordoverfladen, samtidig med at der bliver skabt nye grønne byrum på overfladen. Alt sammen for at aflaste byernes kloaksystemer, når de ekstreme regnmængder falder.

At anlægge en helt ny infrastruktur, der skal kunne håndtere de ekstreme regnskyl, sker ikke fra den ene dag til den anden. Det kræver langsigtede planer, ligesom det også kræver tålmodighed fra byens brugere og borgere.

“Vi kommer ikke til at kunne foretage disse store anlægsprojekter helt ubemærket; vi fylder og vil forstyrre i gadebilledet, når der fx skal ligge en byggeplads til nogle af de store tunnelprojekter af metrodimensioner, der skal opsamle regnvandet. Men det sker alt sammen for at sikre, at vi er bedre rustet, når næste store skybrud rammer – og så vi undgår de scenarier, vi så med skybruddet i 2011,” fortæller forsyningsdirektøren Ole Adeler.

HOFOR vurderer, at det vil tage mindst 15 år, før alle skybrudsprojekter er gennemført. Den samlede investering lyder i omegnen af 16,6 mia. kr. for de mange projekter, der blandt andet skal opsamle regnvand og reducere overløb til gadeplan og havneområde.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk